Business Control met impact

Business control: continue in ontwikkeling

Publieke organisaties zoeken financiële professionals die proactief adviseren: controllers met lef, die zo nodig[PM1]  een afwijkende mening naar voren durven te brengen, die adviezen 'verkopen' en die ingewikkelde zaken eenvoudig maken.

De financiële functies veranderen in rap tempo. Het proces van steeds verdergaande automatisering van financiële werkzaamheden vraagt meer en meer (en deels) nieuwe vaardigheden van controllers.

De business controller ondersteunt de directie/het managementteam bij het beheersen van de financiële huishouding en met het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Denk aan (analyses van) financiële rapportages, investeringsanalyses, kasstroom- en waardesturing, bewaking van de financiële continuïteit begrotingen en meerjarenplannen.

Daarnaast onderzoekt de business controller proactief de mogelijkheden om het management van de organisatie naar een hoger plan te tillen. Hij/zij stelt daarvoor plannen op en geeft antwoorden op vragen als: welke kansen kunnen er worden benut, op welke manieren kan de toegevoegde waarde worden verhoogd, hoe kunnen de risico’s worden gemanaged, hoe draagt ons handelen bij aan het realiseren van de strategische doelen, welke impact hebben data analysis en informatiemanagement op ons dagelijks functioneren en aansturen van de organisatie?

Met deze ontwikkelingen neemt de toegevoegde waarde van de business controller voor de organisatie toe. In onderstaande figuur zijn deze ontwikkelingen weergegeven

undefined

 Een business controller, een schaap met meer dan vijf poten, dient niet alleen een trusted advisor te zijn. Het moet iemand zijn die gericht is op zijn omgeving en van ‘buiten naar binnen’ kan kijken. De business controller dient te beschikken over een aantal eigenschappen zoals stevige communicatieve vaardigheden (goed kunnen luisteren en helder een boodschap kunnen overbrengen), politiek- en organisatiesensitief te zijn, integer te zijn en over goede (data) analysevaardigheden te beschikken. Hij/zij moet begrijpen ‘waar het over gaat’ en over WO werk- en denkniveau te beschikken.

Business Control in uw organisatie

Maar hoe worden uw huidige controllers deze gewenste business controllers? Daarvoor moet eerst bepaald worden waar uw organisatie nu staat t.a.v. de invulling van business control en waar u naar toe wil met deze functie. Zo kan het pad voor uw de ontwikkeling van business control worden uitgezet.

Vanberkel Professionals kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw business controllers. Door te bepalen waar de controller nu staat, wordt het op passende wijze begeleiden en coachen naar de gewenste positie mogelijk. Hierbij wordt gekeken naar welk type controller gewenst is vanuit de organisatie. Hierbij gebruikt Vanberkel Professionals de bewezen indeling van Sathé, gefundeerd op de spagaat tussen betrokkenheid en onafhankelijkheid waarin veel controllers zich bevinden bij het bedienen van hun uiteenlopende en vele stakeholders.

 

 undefined

 

Onze aanpak De ondersteuning die wij u bieden op het gebied van het verder optimaliseren van business control bestaat uit een aantal onderdelen die separaat of in samenhang kunnen worden ingezet.

Quick scan: Vanberkel Professionals heeft een quick scan ontwikkeld waarmee op basis van kennis en competenties vastgesteld kan worden in welke fase de afdeling control of de individuele controller zich bevindt. Hiernaast ontvangt u een aantal concrete adviezen om de afdeling of controller klaar te maken voor de financiële functie van morgen.

Training: Vanberkel Professionals biedt samen met haar partner Rijnconsult de leergang ‘Impact als business controller’ aan.

In de leergang leggen wij de focus op het vergroten van de impact van de business controller. Deze impact ontstaat als hij/zij vakkennis, adviesvaardigheden en persoonlijke kracht op hoog niveau met elkaar verbindt. Uitgangspunt is het ervaren hoe deze onderwerpen elkaar versterken in de eigen business control praktijk.

Na de training is het belangrijk om het geleerde in de praktijk te brengen en te toetsen. Vanberkel Professionals beschikt over een coaching programma om business controllers te begeleiden in hun werkzaamheden en helpen het geleerde in de praktijk te brengen.

Coaching:

De business controllers van Vanberkel Professionals zijn deskundige adviseurs, die werkervaring opdoen in verschillende organisaties en zich continue verder ontwikkelen door naast hun werk toonaangevende opleidingen en cursussen te volgen. Ook hebben de business controllers geregeld intervisie met elkaar om hun denkpalet te verbreden. Hierdoor hebben zij naast hun vakinhoudelijke kennis, hun adviesvaardigheden breed ontwikkeld. Die zetten zij graag in bij het coachen van gedreven vakgenoten.

Met de door hen opgedane kennis en ervaring zijn zij in staat om de gewenste resultaten te behalen. Coaching die meer is dan alleen het helpen opleveren van een inhoudelijk advies, want gelijk hebben en gelijk krijgen gaan niet per definitie hand in hand. De kans dat het management het advies overneemt, kan worden vergroot door:

  • Het in kaart brengen van het probleem achter het probleem;
  • Te focussen op oplossingen en niet op problemen;
  • Tijdig betrekken van stakeholders;
  • Rekening te houden met de belangen van verschillende partijen;
  • Benodigd draagvlak te creëren voor het advies;
  • Het advies helder te formuleren.

Door het bovenstaande uit te voeren kan een wel overwogen en onderbouwd advies worden opgesteld en bezwaren op een advies voorkomen. Onze professionals helpen graag uw business controllers om deze essentiële skills voor financiële adviseurs verder te ontwikkelen. Vanberkel Professionals helpt uw financiële functie naar een structureel hoger niveau te brengen, waarbij u ook na het vertrek van onze professionals een blijvend effect zal zien.

Welke resultaten kunt u verwachten

Uw business controllers:

  • Geven onderbouwde adviezen op inrichting en optimalisatie business control;
  • Zijn beter toegerust om hun rol te vervullen in uw organisatie;
  • Geven betere adviezen t.b.v. besluitvorming.
Delen