Financieel Adviesdiensten

Vanberkel Professionals ontstond in 2007 vanuit de aspiratie om met financiële dienstverlening de brede publieke sector een bewezen oplossing op maat te bieden.

Vanberkel Professionals is specialist op vijf focusgebieden: Rijksoverheid, Lokaal bestuur, Wonen, Zorg en Onderwijs.

Vanberkel Professionals kent voor het publieke domein vele specialismes, zoals bijvoorbeeld risicomanagement, financieel leiderschap, sturing en beheersing van de decentralisaties, procesverbetering, rechtmatigheidsvraagstukken en de controle van (Europese) subsidieregelingen.

Financieel adviesdiensten betreft het verrichten van resultaatgerichte multidisciplinaire financiële diensten ten behoeve van financieel onderzoek. Het betreft hoogwaardige financiële diensten op het gebied van onder meer:

  • kosten (kostprijs)analyses
  • business cases (waaronder MKBA analyses)
  • opstellen van financiële prognoses
  • financiële bedrijfsdoorlichting
  • financieel economische governance vraagstukken
  • benchmarking

Team

Sebastiaan de Ruiter en John Poot

Delen