Vanberkel Professionals is een gewaardeerd partner van veel publieke organisaties op het gebied van internal audit zowel op advies alswel capaciteitsondersteuning. 

Wij helpen IAD’s ontwikkelen in hun ambitie meer toegevoegde waarde voor hun stakeholders: IMPACT. Wij zoeken de versnelling zowel in de professional als de processen en  Rapportages. Dit doen wij door middel van trainingen, begeleidingstrajecten en onderzoeken.

Onze visie

De zoektocht van internal audit naar meer toegevoegde waarde is uniek voor elke organisaties. De traditionele rol van ‘handhaver’ staat onder druk en steeds meer is er de roep om een internal auditfunctie die ook mee bouwt aan de verdere professionalisering van organisaties.

Dit stelt hoge eisen aan de internal auditors en een gestructureerde aanpak.

Onze aanpak

Naast het uitvoeren van specifieke onderzoeken namens cliënten op specifieke onderwerpen hebben wij een specifieke aanpak ontwikkeld ten behoeve van de verdere ontwikkeling van Internal audit afdelingen.

Onze IAD ontwikkel aanpak focust zich op drie gebieden:

 • De internal audit professional (Kennis, kunde en competenties)
 • De internal audit Processen en systemen
 • De internal audit rapportage en documentatie

Internal audit professional:

 • Kennis: bedrijf, vaktechniek etc.
 • Kunde: vaardigheden
 • Houding: Constructiviteit, organisatiesensitiviteit, creativiteit, flexibiliteit, Relationeel, Pro activiteit
 • Communicatie

Internal audit Process

 • Efficiency
 • Duidelijkheid
 • Verwachtingen management
 • Reëel tijdspad 

Internal audit Rapportage

 • Inhoud en objectiviteit
 • Toon
 • Praktisch nut
 • Niveau
 • Constructiviteit
 • Tijdigheid

Onze diensten

Wij helpen organisaties bij het realiseren van hun integrale internal audit ambities met de ideale mix van advies, co-creatie, training, implementatie en executie.

 • Co-sourcing
 • Begeleidingstrajecten professionalisering

Team

Ismael El Barzouhi, Patrick Schouten, Arthur Izeboud