Risicomanagement & Governance

De kracht van Riskjourney via co-creatie naar een hogere Riskcompetence

Risicomanagement leuker én makkelijker.

undefined

Met ons:

 • Bereikt u de riskcompetence die u ambieert;
 • Worden compliance vereisten op risk management gebied gestructureerd geïntegreerd;
 • Worden bewezen mechanismen ontwikkeld om uw riskcompetence op peil te houden;
 • Worden de juiste tools, die voor u relevant zijn, gekozen en geïmplementeerd;
 • Worden uw mensen opgeleid, toegespitst op wat voor hen noodzakelijk is;
 • Kunt u aantonen dat u gestructureerd en planmatig risicomanagement

Onze visie

Uw business case van risicomanagement op korte én langere termijn staat of valt met het integreren van de harde en ‘hardnekkige’ elementen. Voor ons is dit geen ‘project’ maar een gezamenlijke reis die begint met het bepalen van uw ambitie.

Onze aanpak

Onze aanpak bestaat uit drie samenhangende pijlers:

 • de Riskcoach als aanspreekpunt,
 • de riskcompetentie van een organisatie en
 • de ‘riskjourney’ naar een hogere riskcompetentie.

Het meten van de risicomanagement competentie
Om iets te kunnen zeggen over de effectiviteit van de risicomanagement competentie van een organisatie, trekken wij de risicomanagement competentie uiteen in zeven deelcompetenties. Deze meten wij zodat wij op deelgebieden eventuele verbetering en ambitie verder kunnen helpen richting te geven.
Riskcoach
Het concept van Riskcoach is fundamenteel anders dan die van traditionele risicomanagement adviseurs. Het verschil zit met name in de toekomstgerichtheid en op de ambitie gedrevenheid:

 • De mogelijkheden van de organisatie, niet op de problemen;
 • Het beste uit de mensen halen;
 • Doelgericht, stimulerend, ondersteunend en zonder oordeel.

Nulmeting
Bij Riskjourney staat de professionaliseringsreis op de riskcompetenties centraal. Deze begint op het moment dat wij met de nulmeting aanvangen en is geen eindpunt maar een tussenstation. De Riskcoach kan, indien gewenst, betrokken blijven bij de verdere reis.

Onze diensten

Wij helpen organisaties bij het realiseren van hun integrale risicomanagement ambities met de ideale mix van advies, co-creatie, training, toolselectie & implementatie en executie.

Wij dragen bij aan een duurzame verankering en verbetering van de riskcompentence van uw organisatie.  Wij zorgen met u dat uw
investering in risicomanagement op meerdere gebieden rendeert.

 • Open en Inhouse Trainingen via Riskjourney Academy
 • Inzet Risk professionals
 • Begeleidingstrajecten door one Riskcoaches

Team

Arthur Izeboud, Bert van der Zaag, Sebastiaan de Ruiter

Referentieprojecten

Carinova, Academy, Gemeente Amsterdam, e.a.

Delen