Beheersing Beheerst, een integrale benadering voor interne beheersing voor de lokale overheid

De omgeving van publieke organisaties is continu in ontwikkeling. Onder druk van toenemende decentralisaties en bezuinigingen wordt de wens om effectiever en efficiënter te gaan werken sterker.

De publieke organisatie ontwikkelt zich naar een organisatie die open staat voor haar omgeving en die samenwerkt met andere organisaties in die omgeving. Organisaties en processen worden ingericht rekening houdend met de eisen, wensen en behoeften van zowel interne als externe klanten.

Een strategische alliantie
Vanberkel Professionals heeft sinds 2015 een strategische alliantie met Adlasz. Deze alliantie heeft inmiddels geleid tot vele samenwerkingen in de wereld van het lokale bestuur en het sociale domein, bijvoorbeeld bij een tweetal G4 gemeenten, 100K+ en kleine gemeenten.

Vanberkel Professionals heeft de door Adlasz ontwikkelde integrale benadering voor interne beheersing en web-based tooling geadopteerd. Vanuit de benadering ‘Beheersing Beheerst’  helpen wij u nog beter en sneller vooruit.

Onze aanpak
De ondersteuning die wij u bieden met behulp van de integrale benaderingsmethodiek ‘Beheersing beheerst’  betekent dat wij bij de procesverbetering de verschillende organisatieaspecten met elkaar in overeenstemming brengen. Het gaat daarbij om de koers en de strategie, de inrichting van de organisatie, de klanten, de medewerkers, de organisatiecultuur en de informatie- en
communicatietechnologie (ICT). Om die reden werken wij in multidisciplinaire teams.

Onze doelstelling is het bereiken van een optimale procesgang. In onze benadering betrekken wij u intensief bij het ontwikkelproces.

Web-based tooling
Voor de monitoring op de kwaliteit van de interne beheersing, hebben wij de filosofie van ‘beheersing beheerst’ verwerkt in een web-based tool. De tool zorgt voor een heldere structurering van de kwaliteitshandelingen. Vanuit de te realiseren doelstellingen, worden de risico’s benoemd.
Daarna worden de maatregelen in beeld gebracht, gericht op het realiseren van de doelstellingen
en het mitigeren van de risico’s. in de volgende fase vinden de feitelijke kwaliteitschecks plaats
en worden de bevindingen geëvalueerd. De tool is voorzien van een database met checklists, een
steekproefprogramma, een controleplan en diverse rapportageformats. Via het dashboard ziet u in
één oogopslag de stand van zaken. Voor meer informatie: www.checkpoint-ic.nl

Resultaten
Wij geven u de garantie dat wij met onze benadering ‘Beheersing beheerst’ de volgende resultaten realiseren:

• Besparing op de bedrijfsvoeringskosten
• Efficiënte en effectieve inzet van controlemaatregelen en werkzaamheden
• Meer zicht op de relevante risico’s
• Toename van kennis over administratieve organisatie en internebeheersing (AO/IB)
• Een soepeler jaarrekeningtraject
• Lagere meerkosten van de accountant

Delen