Contract Audit

Als financieel verantwoordelijke wilt u continue de rechtmatigheid en doelmatigheid van uw organisatie verbeteren. Uw huisaccountant heeft u wellicht gewezen op het onvoldoende toepassen van de aanbestedingsregels en contractmanagement.

U herkent dit, weet dat het beter kan, maar u kunt de vinger nog niet op de pijnlijke plaats leggen. Vanberkel Professionals levert reeds jaren financiële dienstverlening in de publieke sector. Recent heeft Vanberkel Professionals haar portfolio uitgebreid met een nieuw product “contract audit”. Met dit product krijgt u inzicht in de mate van naleving van een afgesloten contract. Omtrent afgesloten contracten kunnen vragen spelen zoals: Betaalt u niet te veel voor de geleverde dienstverlening? Mist u bonussen of kortingen? Ontvangt u rekeningen voor reparaties die binnen de garantietermijn vallen? Deze en nog vele andere vragen kan een “contract audit” inzichtelijk maken en oplossen.

 undefined

Vanberkel Professionals wil graag voor uw organisatie de factuuranalyse van de contract audit uitvoeren op basis van een zeer laag basistarief en verder op basis van de “no cure no pay” gedachte. Vanberkel professionals verzorgt voor uw organisatie de volgende werkzaamheden:

 • Elimineert onterechte betalingen als gevolg van foutieve of dubbele facturen;
 • Int gemiste bonussen en/of (staffel)kortingen;
 • Corrigeert betalingen van reparaties waarbij de garantie nog van toepassing is;
 • Krijgt grip krijgen op periodieke prijs indexaties;
 • Zegt tijdig aflopende contracten op en voorkomt hiermee een automatische verlenging.

Vanberkel professionals is er van overtuigd dat het volledig uitvoeren van een contract audit zal bijdragen aan het vergroten van de rechtmatigheid en doelmatigheid binnen uw organisatie. De inhoudelijke toets op uw contractportfolio verzorgt Vanberkel professionals tegen een aantrekkelijk tarief. Werkzaamheden zijn onder meer:

 • Correctie voor producten of diensten die niet meer gebruikt worden;
 • Correctie van exorbitante en ongecontroleerde facturen voor meerwerk;
 • Analyseren van de leveranciersprestaties die geconfronteerd worden met de service levels in het contract;
 • Uitvoeren van een klanttevredenheidonderzoek waarbij de leveranciersprestaties in relatie worden gebracht met de veranderende behoefte van uw organisatie;
 • Toetsen van het contract op marktconformiteit en adviseren over belangrijke veranderingen in de leveranciersmarkt;
 • Adviseren over modelcontracten te gebruiken bij Europese Aanbestedingen.
 • Aanbevelingen doen over mogelijke contractverbeteringen.

Met Vanberkel Professionals “Contract Audit” heeft uw organisatie een stevige grip op de rechtmatigheid en doelmatigheid van uw contracten. Samengevat komt dit neer op:

 • Volledig inzicht in en beveiliging tegen claims en risico’s;
 • Zekerheid dat u niet te veel betaalt voor de dienstverlening van leveranciers, inclusief het zorgdragen voor restituties;
 • Verbeterde leveranciersprestatie dat leidt tot een hogere interne klanttevredenheid;
 • Inzicht in uitstaande financiële verplichtingen;
 • Beveiliging tegen onbedoelde verplichtingen (waaronder automatische contractverlengingen);
 • Slimmere en meer dynamische contracten.

   

   

   

   

 

Delen