DBC’s in de geriatrische revalidatiezorg

De financiering van de geriatrische revalidatiezorg is gewijzigd.

De belangrijkste verandering is dat de financiering niet langer per dag dat de cliënt in het verpleeghuis verblijft wordt berekend, maar per geleverd DBC product. Voor zorginstellingen betekent dit een andere wijze van sturen. De jaren 2011 en 2012 stonden in het teken van de proeftuinen en de voorloopinstellingen. Vanaf 2013 hebben alle instellingen proef gedraaid met de DBC’s. In 2014 werden instellingen gefinancierd op basis van de geregistreerde DBC’s en vanaf 2015 vindt onderhandeling met de zorgverzekeraars plaats over de prijs.

Vanberkel Professionals heeft een aantal zorginstellingen ondersteund bij de implementatie van DBC’s in de geriatrische revalidatiezorg. De juiste management- en stuurinformatie is van levensbelang voor instellingen. Onze ervaring is dat instellingen nog niet beschikken over de juiste management- en stuurinformatie. Vanberkel Professionals adviseert en begeleidt instellingen bij de implementatie van DBC’s en bij het in control krijgen van de geriatrische revalidatiezorg.

Vanberkel Professionals ondersteunt u op de volgende terreinen:

  • Het opstellen en inrichten van de administratieve organisatie rondom DBC’s;
  • Vormgeven van relevante management- en stuurinformatie;
  • Bepalen of de zorgactiviteiten passen binnen de DBC (kostendekkendheid DBC producten);
  • Succesvol declareren bij de zorgverzekeraars;
  • Kostprijsberekening, onder andere ten behoeve van onderhandelingen met zorgverzekeraars;
  • Projectmanagement bij het opstellen van zorgpaden.
Delen