Naar een vlekkeloos verloop van de accountantcontrole? “Auditproof”!

De tijd dat de huisaccountant u ondersteuning bood bij de jaarafsluiting ligt al even achter ons.

Vandaag de dag verwachten veel accountantskantoren van u als klant een vlekkeloos balansdossier om hun controlewerkzaamheden effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren, anders zijn stevige nota’s vanwege meerwerk te verwachten.
Natuurlijk kan uw accountant u een opgave doen van de voor de controle benodigde stukken. Echter: de stukken op een zodanige manier opmaken dat de accountant hier ook direct mee uit de voeten kan is in de dagelijkse praktijk nog niet zo gemakkelijk.
Onze oplossing: “auditproof”!

Vanberkel Professionals is uitstekend op de hoogte van de eisen die accountants aan uw documentatie stellen. Veel van onze mensen hebben een belangrijk deel van hun werkervaring opgedaan bij een big-four accountantskantoor en zij waren, tot de overstap naar Vanberkel Professionals, vele jaren bezig met het uitvoeren van controlewerkzaamheden.

“Auditproof” omvat alle werkzaamheden om te komen tot een effectief en efficiënt verloop van de voorbereiding op de jaarrekeningcontroles. U kunt hierbij denken aan:
• Het opmaken van een volledig balansdossier of delen daarvan;
• Het beoordelen van een door uw medewerkers opgemaakt balansdossier;
• Het begeleiden en coachen van uw medewerkers aangaande de jaarafsluiting;
• Het opstellen van de concept—jaarrekening en –jaarverslag;
• Het maken van analyses van saldi in het grootboek;
• Het opschonen van delen van uw grootboek;
• Het verzorgen van tussentijdse afsluitingen (softclose);
• Het inregelen van de P&C-cyclus;
• Het verzorgen van de communicatie met uw accountant aangaande de jaarrekeningcontrole;
• Het zodanig inregelen van de jaarafsluiting dat de doorlooptijd aanzienlijk wordt verkort;
Het belangrijkste kenmerk van “Audit Proof” is dat het maatwerk betreft. Wij zullen onze werkzaamheden qua diepgang en omvang in alle gevallen afstemmen op uw wensen, de situatie bij uw onderneming, zo nodig in afstemming met uw accountant.
Welke resultaten u kunt verwachten
• Optimaal zicht op uw bedrijfsvoering doordat uw administratie op ieder moment “bij” is en analyses op de uitkomsten hebben plaatsgevonden;
• Een soepel verloop van de jaarrekeningcontrole zonder discussies met uw accountant over meerwerk
• Overdracht van een balansdossier en de aanpak hiervan naar uw mensen waardoor de organisatie zelf aan de slag kan.

Over Vanberkel Professionals
Vanberkel Professionals levert  diensten op het gebied van audit, bedrijfsvoering en control voor  publieke organisaties. Vanberkel Professionals is sterk aanwezig binnen de rijks-en lokale overheid en daarnaast bij woningcorporaties, zorg-en onderwijs instellingen.

 

Delen