Uw organisatie ‘in control’; hoe staat het met uw interne controle?

Organisaties in de publieke sector moeten als geen ander voldoen aan wet- en regelgeving. De maatschappij verwacht voorbeeldgedrag en de publieke organisatie kan zich geen reputatieschade permitteren.

Om naar buiten toe een betrouwbare partner te zijn, is het zaak dat uw interne organisatie “in control” is. Hiervoor hebt u inzicht nodig in de risico’s die uw organisatie loopt.

Een goede interne controle is een van de pijlers voor het oordeel of uw organisatie “in control” is. Het oordeel over de mate waarin een organisatie “in control” is, wordt vaak gebaseerd op 5 pijlers. Dit zijn:

 • Heldere kaders (doelstellingen en randvoorwaarden);
 • Goede kwaliteit van tussentijdse informatievoorziening;
 • Een goed opgezette en beschreven administratieve organisatie (AO);
 • Risicomanagement;
 • Interne controle (IC).

Het sluitstuk van “control” vormt de aanwezigheid van goede interne controle in processen, waarbij door middel van (verbijzonderde) interne controle wordt vastgesteld of:

 • in opzet sprake is van een goede AO / IC;
 • de processen worden uitgevoerd conform de beschreven opzet;
 • de interne controlemaatregelen worden uitgevoerd conform de gestelde kwaliteitseisen.

Onze oplossing
Vanberkel Professionals kan u op meerdere manieren ondersteunen om uw organisatie beter “in control” te laten komen.

Quick scan
Middels een quick scan beoordelen we of en in welke mate de interne controle functie is ingericht in uw organisatie. Dat doen we door de volgende vragen te beantwoorden.
• Is er sprake van een interne controlefunctie?
• Heeft u een intern controleprogramma?
• Worden interne controles periodiek uitgevoerd?
• Welke controlemix hanteert u?
• Rapporteert de interne controlefunctie periodiek over de opzet, het bestaan en de werking van de AO/IC?
• Hoe is de opzet en werking van de AO/IC (procesoptimalisatie)?

Op basis van een quick scan adviseren we u op welke elementen in uw interne controle verdere optimalisatie mogelijk is.

Daarnaast kan Vanberkel Professionals u ondersteunen bij het uitvoeren van  interne controles op de volgende onderdelen:

 • Samenstellen van een intern controleprogramma en controleprotocollen;
 • Actualiseren van het normenkader;
 • Actualiseren van het instrumentarium (checklisten);
 • Invulling geven aan de IC-functie en/of uitvoeren verbijzonderde interne controle (ook op SISA);
 • Opstellen verbeterrapportages;
 • Training en coaching op het gebied van (verbijzonderde) interne controle;

Welke resultaten u kunt verwachten
Wij geven u de garantie op de volgende resultaten:

 • Efficiënte en effectieve inzet van controlemaatregelen en werkzaamheden;
 • Meer zicht op de relevante risico’s;
 • Toename van kennis over administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB);
 • Minder controlebevinding van de accountant tijdens de  controle van de jaarrekening;
 • Lagere meerkosten van de accountant als gevolg van kortere doorlooptijden; accountantscontrole en steunen van de accountant op de interne controle werkzaamheden.

Over Vanberkel Professionals
Vanberkel Professionals levert diensten op het gebied van audit, bedrijfsvoering en control voor publieke organisaties. Vanberkel Professionals is sterk aanwezig binnen de rijks-en lokale overheid en daarnaast bij woningcorporaties, zorg-en onderwijs instellingen.

 

Delen