Financieel & juridisch specialisten voor de publieke sector
Interim en Advies
Ik ben een
Opdrachtgever
Ik ben een
Professional
Nieuws
Tweets
wat is
vertrouwbaarheid
Het neologisme vertrouwbaarheid is zowat de best mogelijke vertaling van de Engelse term...
...dependability
Andere vertalingen (zoals betrouwbaarheid) omvatten slechts een deelaspect.
Vertrouwbaarheid omvat het geheel van niet functionele eigenschappen (beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid, integriteit enz.) waardoor men, terecht, kan vertrouwen op de dienst die een persoon, proces, organisatie of systeem levert.
Als een proces, organisatie of systeem meetbaar vertrouwbaar wordt gemaakt, betekent dit impliciet dat degenen die dit bewerkstelligen én degene(n) die uiteindelijk de (eind-) verantwoordelijkheid draagt voor een proces, organisatie of systeem ook vertrouwbaar zijn.