‘Rechtmatigheidsverantwoording, gaat er écht wel iets voor u veranderen?’

Doel van de bijeenkomst

Er komt een wetswijziging aangaande de verantwoording over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Dit houdt in dat het college van B&W vanaf het boekjaar 2021 de rechtmatigheidsverantwoording dient af te geven in de jaarrekening. Hierdoor zullen de externe accountants vanaf 2021 een controleverklaring afgeven met alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening. Uit onze recente poll is gebleken dat 40% van de ondervraagden nog niet bezig is met de rechtmatigheidsverantwoording. Toch zult u nu al de nodige stappen moeten zetten om het college van B&W in 2021 met een gerust hart een rechtmatigheidsverantwoording te laten afleggen.

In deze bijeenkomst nemen wij u mee in de reis naar de rechtmatigheidsverantwoording, bezien vanuit drie verschillende invalshoeken:

 • De relevante wet- en regelgeving;
 • Een praktische uitwerking bij een gemeente;
 • De veranderkundige kant, cultuur en gedrag om draagvlak binnen de héle organisatie te krijgen.

Bij de sessies wordt u actief betrokken om zo ook de gezamenlijke kennis en inzichten te delen.
Het sprekerspanel bestaat uit:

 • Koos Vos, coördinator publieke sector NBA
 • Jolanda van Tongeren, strategisch adviseur gemeente Almere
 • Arthur Izeboud, senior consultant
 • Eric Buter, business director Lokaal Bestuur, gastheer

undefined

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?

De bijeenkomst is bestemd voor iedereen die betrokken is bij de rechtmatigheidsverantwoording, zoals directieleden, portefeuillehouders, controllers, hoofden financiën, coördinatoren P&C en internal auditors.
Natuurlijk staat het u vrij de uitnodiging in uw organisatie verder te verspreiden aan medewerkers voor wie deze bijeenkomst interessant is.

Locaties:

 • 17 september: AZ stadion Alkmaar, Stadionweg 1 te Alkmaar
 • 24 september: Van der Valk hotel Dordrecht, Laan van Europa 1600 te Dordrecht

Programma:

 • 12.30 – 13.00 Inloop
 • 13.00 – 16.30 Inhoudelijk programma (zie sprekers)
 • 16.30 – 17.15 Afsluiting en borrel

Indien u vooraf vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Eric Buter, telefoon: 06 57671516 of per email: e.buter@vbprofs.nl

Wij kijken ernaar uit u te kunnen begroeten op dinsdag 17 of 24 september 2019.

Met vriendelijke groet namens Vanberkel team Lokaal Bestuur 
Ismael el Barzouhi
Patrick Schouten
Gert Jan van den Broek
Martin Kool
Nick Rompa
Eric Buter

Contact

HR
+31 793600246

Delen