Subsidie Audit

Vanberkel Professionals is gespecialiseerd in het inrichten en uitvoeren van subsidie audits voor Europese en nationale regelingen.

In de afgelopen jaren voerden wij subsidie audits uit in het kader van diverse structuurfondsen (ESF, EFRO, EVF) in de eerste en tweede lijn. In de programmaperioden 2000-2006, 2007-2013 en in de huidige programmaperiode ondersteunde en begeleidt Vanberkel Professionals subsidie audits. Het gaat hierbij om Europese en nationale regelingen voor het Rijk, provincie, gemeente, waterschap, Europese Unie (Europees Terugkeerfonds, KP6, KP7, Interreg, Europees Vluchtelingen Fonds en ELFPO).

Wat bieden wij u?
Vanberkel Professionals denkt graag met u mee om de inrichting en uitvoering van subsidie audits te optimaliseren zodat binnen het wettelijke kader de subsidie wordt verantwoord. Door onze jarenlange ervaring met Europese geldstromen onderscheiden onze professionals zich in het beheersbaar en controleerbaar maken van wet- en regelgeving. Deze werkzaamheden verrichten wij onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever via totale uitbesteding of een inbesteding op uurbasis.

Concreet gaat het om de volgende dienstverlening:

  • Uitvoeren van zowel eerste- als tweedelijns controles op bij de Europese Commissie gedeclareerde subsidiabele kosten;
  • Doorlichten van de beheers- en controlesystemen van beheersautoriteiten;
  • Opzetten van werkprogramma’s voor diverse autoriteiten die aansluiten bij de geldende wet- en regelgeving;
  • Optreden als adviseur bij opdrachtgevers en fungeren als klankbord voor gesprekken met de diverse belanghebbenden;
  • Ondersteuning van auditautoriteiten bij afsluitingen en afwikkeling van de programmaperiode structuurfondsen.
Deel via

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met: 

Edna Mujkanovic

Business Manager