Bedrijfseconomische en financiële vraagstukken

Uw vraag
Loopt u in uw organisatie tegen kostprijsvraagstukken aan? Of wilt u complexe procesevaluaties laten uitvoeren?

Ondersteuning Vanberkel Professionals
Om u in bovenstaande en andere bedrijfseconomische en financiële vraagstukken te adviseren hebben onze mensen gedegen expertise in huis.  Wij geven advies op maat bij vraagstukken over:

  •         Tariefbepaling en budgettaire inpasbaarheid;
  •         Professionalisering financieel administratieve en budgettaire processen;
  •         Kostprijsanalyses en advies;
  •         Evaluatie van processen, samenwerkingsverbanden.

Onze professionals werken in kleine, wendbare teams en hebben daarbij veel ervaring binnen het Rijk en/of lokaal bestuur. Afhankelijk van uw behoefte bepalen wij samen met u op welke wijze wij u het beste kunnen adviseren.

Onze toegevoegde waarde
Onze consultants helpen u graag en:

  •         Geven onderbouwde, gedegen en onafhankelijk adviezen;
  •         Werken volgens de principes van waarderend onderzoek.

 undefined

Download hier onze flyer.

Deel via

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Sebastiaan de Ruiter

Directeur