Financiële Adviesdiensten

Preferred supplier voor de Rijksoverheid.

Veel overheidsorganisaties slaan de handen ineen ten aanzien van de wijze waarop zij financiële adviesdiensten inhuren. Dit leidt tot brede raamovereenkomsten voor het inschakelen van tijdelijke financiële expertise (niet zijnde auditdiensten) en resultaatgerichte financiële onderzoeken.

Uw vraag
Met bundeling van krachten, standaardisatie en harmonisatie van uw inhuurportefeuille verwacht u de kwaliteit van de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen, daarnaast wenst u meer controle op uw uitgaven externe inhuur, waarbij efficiencywinst het uitgangspunt is.

Ondersteuning Vanberkel Professionals
Naast de inhuur van tijdelijke financiële expertise, richten wij ons met onze financiële adviesdiensten vooral op de bedrijfsvoering van uw organisatie en verzorgen wij financiële adviesdienstverlening en passen wij maatwerk toe. Op basis van diverse criteria (waaronder prijs, kwaliteit, track record, ervaring binnen de Rijksoverheid) fungeren wij veelal als preferred supplier.

Financiële adviesdiensten zien wij als het verrichten van hoogwaardige, resultaatgerichte, multidisciplinaire en transparante dienstverlening. Vanberkel Professionals heeft expertise onder meer op het gebied van:

  • Kosten (kostprijs)analyses;
  • Business cases (waaronder maatschappelijke kosten-batenanalyse);
  • Opstellen van financiële prognoses;
  • (Financiële) bedrijfsdoorlichting;
  • Financieel economische governance vraagstukken;
  • Benchmarking.

Onze toegevoegde waarde
Onze consultants hebben gedegen kennis, expertise, vele jaren ervaring en de beschikking over vele specialisaties, zoals bijvoorbeeld risicomanagement, financieel leiderschap, sturing en beheersing van decentralisaties, procesverbetering, rechtmatigheidsvraagstukken en de controle van (Europese) subsidieregelingen. Daarnaast zijn wij in staat een projectteam aan te bieden waarbij alle aspecten van uw vraag kunnen worden ondervangen. Met onze financiële adviesdiensten:

  • Krijgt u een gegarandeerd advies op maat;
  • Op een efficiënte en effectieve manier gestructureerd en helder in beeld gebracht;
  • Tot stand gebracht door kwalitatief hoogwaardig projectteam;
  • En worden deelresultaten gedurende de looptijd van de opdracht altijd met u afgestemd. 
Deel via

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met: 

Sebastiaan de Ruiter

Directeur