(Financieel) risicomanagement
& Governance

Riskjourney, een 100% dochter van Vanberkel Professionals, helpt organisaties bij het realiseren van hun integrale risicomanagement ambities met de ideale mix van advies, co-creatie, training, tooling selectie en implementatie.

Uw vraag
Uw business case van risicomanagement op korte én langere termijn staat of valt met het integreren van de juiste maatregelen (hard- en soft controls). Voor ons is dit geen ‘project’ maar een gezamenlijke reis die begint met het bepalen van uw ambitie.

Ondersteuning Vanberkel Professionals
Onze aanpak bestaat uit drie samenhangende pijlers: de Riskcoach als aanspreekpunt, de riskcompetentie van een organisatie en de ‘riskjourney’ naar een hogere riskcompetentie.

Het concept van Riskcoach is fundamenteel anders dan die van traditionele risicomanagement adviseurs. Het verschil zit met name in de toekomstgerichtheid en op de ambitiegedrevenheid:

  •         De mogelijkheden van uw organisatie, niet de problemen;
  •         Het beste uit mensen halen;
  •         Doelgericht, stimulerend, ondersteunend en zonder oordeel.

Om iets te kunnen zeggen over de effectiviteit van risicomanagement binnen uw organisatie, trekken wij uw risicomanagement competentie uiteen in zeven deelcompetenties. Deze meten wij zodat we op deelgebieden eventuele verbeteringen kunnen geven.

Onze toegevoegde waarde
Wij dragen bij aan een duurzame verankering en verbetering van de risk compentence van uw organisatie. Wij zorgen met u dat uw investering in risicomanagement op meerdere gebieden rendeert. Met Riskjourney:

  •         Bereikt u de riskcompetence die u ambieert;
  •         Worden compliancevereisten op risk management gebied gestructureerd geïntegreerd;
  •         Worden bewezen mechanismen ontwikkeld om uw riskcompetence op peil te houden;
  •         Worden de juiste tools, die voor u relevant zijn, gekozen en geïmplementeerd;
  •         Worden uw mensen opgeleid, toegespitst op wat voor hen noodzakelijk is;
  •         Kunt u aantonen dat u gestructureerd en planmatig risicomanagement heeft ingebed in uw organisatie.
Deel via

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met: 

Arthur Izeboud

Senior Consultant