Implementatietoets

Het is geen vanzelfsprekendheid dat beleid - ook al is het goed doordacht, beschreven en afgesproken - goed uitgevoerd zal worden. Dat geldt vooral in de context van complex beleid waarin meerdere organisaties een rol in de uitvoering dienen te vervullen.

Er bestaan reeds ex ante evaluaties aan de beleidskant maar eigenlijk nog weinig aan de uitvoerende kant. Terwijl de uitvoering toch een belangrijke factor is in het slagen of falen van beleid. Daarom hebben wij als product de Implementatietoets bedacht waarbij wij als ‘neutrale (externe) onderzoeker’ een nulmeting (binnen korte tijd van ongeveer 3 weken) uitvoeren die in kaart brengt of de uitvoering het beleid kan implementeren rekening houdend met de veranderingen in de Governance; Formatie en (financiële) middelen en ICT, data en informatievoorziening en/of overig effecten.

Daarnaast kan deze nulmeting ook gebruikt worden als monitoring / bijsturingsinstrument indien blijkt dat de werklast tegenvalt (of meevalt) of nieuwe kwaliteitseisen worden gesteld.

 

Deel via

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Sebastiaan de Ruiter

Directeur