Risicomodel publieke waarde

Uit onderzoek is gebleken dat het voor gemeenten niet eenvoudig is om beleid en gestelde doelen te realiseren en middelen doelmatig in te zetten. Dit leidt er vaak toe dat maatschappelijke meerwaarde ofwel “publieke waarde”  onvoldoende wordt gerealiseerd of zelfs in het gedrang komt.

Uw vraag
Hoe kunnen wij als er als organisatie voor zorgen dat onze maatschappelijke meerwaarde ofwel onze ‘Publieke waarde’ voldoende wordt gerealiseerd? Hoe kunnen we onze gestelde doelen zo goed mogelijk realiseren en onze middelen zo doelmatig mogelijk inzetten?

Ondersteuning Vanberkel Professionals
Met het ‘Risico analyse model Publieke waarde’ brengen adviseurs van Vanberkel Professionals de belangrijkste beleidsdoelen van uw organisatie in kaart. Vervolgens scannen onze professionals geselecteerde beleidsdoelen en passen zij het risicomodel toe.

Met het Risicomodel Publieke Waarde wordt niet alleen een grondige analyse van dit probleem gegeven, maar wordt tevens een aanzet geleverd om de zogenoemde “executiekracht” van de organisatie en daarmee de effectiviteit van gemeentelijk beleid te vergroten.

Procesmatig vinden in dit kader de volgende stappen plaats:

  •         In kaart brengen van de beleidsdoelen van de organisatie;
  •         Scan op de geselecteerde beleidsdoelen;
  •         Toepassen van het risicomodel;
  •         Uitkomsten analyse omzetten in verbeteringsagenda;
  •         Monitoring en kwaliteitsbewaking van de agenda;
  •         Eindtoets publieke waarde.

Wij helpen u graag met het nemen van deze stappen.

Onze toegevoegde waarde
De bevindingen en analyse uit deze toets nemen onze adviseurs zorgvuldig met u door. Aan de hand van de uitkomsten volgt een advies met pragmatische handelingsperspectieven om uw ‘Publieke waarde’ te optimaliseren.

Deel via

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Paul Hofstra

Top Consultant