Business Control en Bedrijfsvoering

Continue in ontwikkeling.

Publieke organisaties zoeken Business controllers die proactief adviseren: controllers met lef, die zo nodig een afwijkende mening naar voren durven te brengen, die adviezen 'verkopen' en die ingewikkelde zaken eenvoudig maken.

Uw vraag
Hoe worden uw huidige controllers de gewenste business controllers van morgen? Waar staan we, en waar willen we naartoe?

Ondersteuning Vanberkel Professionals
Vanberkel Professionals kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw business controllers. Door te bepalen waar de controller nu staat, wordt het op passende wijze begeleiden en coachen naar de gewenste positie mogelijk. Onze professionals zijn deskundige adviseurs, die werkervaring opdoen in verschillende organisaties en zich continue verder ontwikkelen door naast hun werk toonaangevende opleidingen en cursussen te volgen. Ook hebben onze professionals geregeld intervisie met elkaar om hun denkpalet te verbreden. Hierdoor hebben zij naast hun vakinhoudelijke kennis, ook hun adviesvaardigheden breed ontwikkeld. Die zetten wij graag in bij het coachen van gedreven vakgenoten.

Coaching is meer dan alleen het helpen opleveren van een inhoudelijk advies, want gelijk hebben en gelijk krijgen gaan niet per definitie hand in hand. De kans dat het management een advies overneemt, kan worden vergroot door:

  • Het in kaart brengen van het ‘probleem’ achter het ‘probleem’;
  • De focus leggen op oplossingen en niet op problemen;
  • Tijdig betrekken van stakeholders;
  • Rekening houden met belangen van verschillende partijen;
  • Benodigd draagvlak creëren voor een advies;
  • Het advies helder te formuleren.

Afhankelijk van uw behoefte bepalen wij samen met u op welke wijze wij onze diensten aanbieden.

Onze toegevoegde waarde
Wij helpen graag uw business controllers om deze essentiële skills voor financieel adviseurs verder te ontwikkelen. Vanberkel Professionals helpt uw financiële functie naar een structureel hoger niveau te brengen, waarbij u ook na het vertrek van onze professional een blijvend effect zal zien. Uw business controllers:

  • Geven onderbouwde adviezen op inrichting en optimalisatie business control;
  • Zijn beter toegerust om hun rol te vervullen in uw organisatie;
  • Geven betere adviezen t.b.v. besluitvorming. 

 

Deel via

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met: 

Bob van Berkel

Directeur