Verbijzonderde Interne Controle

VIC het sluitstuk van ‘Control’.

Wij ondersteunen uw Verbijzonderde Interne Controle (VIC)-functie door middel van trainingen, hulpmiddelen en het delen van best practices. Daarnaast begrijpen wij uw belang bij het afleggen van verantwoording over uw financiën en de rechtmatigheid van financiële beheershandelingen.

Uw vraag
Op welke wijze kunnen wij als gemeente de deskundigheid van onze VIC medewerkers waarborgen? Kent de VIC-functie een vorm van kwaliteitsbeheersingssysteem en steunt onze accountant op de VIC werkzaamheden voor haar controle?

Ondersteuning Vanberkel Professionals
Door werkzaamheden te structureren, uw medewerkers te coachen, inzet van eenvoudige IT tooling en actieve afstemming met uw accountant, leveren wij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van uw VIC-functie. Onze professionals zijn deskundige adviseurs en goed bekend met de Controle- en overige standaarden (COS) die accountants dienen toe te passen in hun controlewerkzaamheden. Om te voorkomen dat uw accountant door verdere aanscherping van de COS-richtlijnen meer werkzaamheden zelfstandig dient uit te voeren, in plaats van steunen op de werkzaamheden van de verbijzonderde interne controle, inventariseren wij met u de kansen en mogelijkheden. Daarnaast vertellen wij graag de mogelijkheden van Continuous Auditing en Continuous Monitoring op de Verbijzonderde Interne Controle.

Onze toegevoegde waarde
Wij helpen graag uw VIC-functie verder te ontwikkelen en naar een structureel hoger niveau te brengen. Daarnaast bieden wij u een toekomstbestendige aanpak, waarbij uw externe accountant kan steunen op uw VIC-functie. 

 undefined

Download hier onze flyer.

Deel via

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Ismael El Barzouhi

Associate Partner