Financiële Adviesdiensten

‘Preferred supplier’ van financiële adviesdiensten

Veel organisaties slaan de handen ineen ten aanzien van de wijze waarop zij financiële adviesdiensten inhuren. Dit leidt tot brede raamovereenkomst voor het inschakelen van tijdelijke financiële expertise (niet zijnde auditdiensten) en resultaatgerichte financiële onderzoeken.

Uw vraag

Met bundeling van krachten, standaardisatie en harmonisatie van uw inhuurportefeuille verwacht u de kwaliteit van de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen, daarnaast wenst u meer controle op uw uitgaven externe inhuur, waarbij efficiencywinst het uitgangspunt is.

Ondersteuning Vanberkel Professionals

Naast de inhuur van tijdelijke financiële expertise, richten wij ons met onze financiële adviesdiensten vooral op de bedrijfsvoering van uw organisatie en verzorgen wij generieke financiële adviesdienstverlening. Op basis van diverse criteria (waaronder prijs, kwaliteit, track record, ervaring binnen de Rijksoverheid) fungeren wij veelal als preferred supplier.

Financiële adviesdiensten zien wij als het verrichten van resultaatgerichte multidisciplinaire financiële dienstverlening. Het betreft hoogwaardige financiële dienstverlening op het gebied van onder meer:

  • Kosten (kostprijs)analyses
  • Business cases (waaronder maatschappelijke kosten-batenanalyse)
  • Opstellen van financiële prognoses
  • (Financiële) bedrijfsdoorlichting
  • Financieel economische governance vraagstukken
  • Benchmarking

Onze toegevoegde waarde

Wij hebben de beschikking over vele specialisaties, zoals bijvoorbeeld risicomanagement, financieel leiderschap, sturing en beheersing van decentralisaties, procesverbetering, rechtmatigheidsvraagstukken en de controle van (Europese) subsidieregelingen. Daarnaast zijn wij in staat een projectteam aan te bieden waarbij alle aspecten van uw vraag kunnen worden ondervangen.

Contact

undefined

Sebastiaan de Ruiter
Directeur
s.deruiter@vbprofs.nl
+316 12 23 00 59

Linkedin Sebastiaan de Ruiter 

Delen