Over Vanberkel Fiscaal

Wie wij zijn

Vanberkel Fiscaal is een fiscaal adviesbureau voor organisaties binnen de publieke sector en maakt onderdeel uit van Vanberkel Professionals. Met ca. 85 collega’s vormen wij hét nichekantoor als het gaat om financiële en fiscale expertise voor de publieke sector met brede kennis op het gebied van fiscaliteit, bedrijfsvoering, audit, controlling en data.

Vanberkel Fiscaal helpt (semi-)publieke organisaties met hun dagelijkse fiscale verplichtingen en ondersteunt ze bij het professionaliseren van hun fiscale processen. Dit doen we op adviesbasis maar ook op interim basis. Wij richten ons op organisaties actief in de (semi-)publieke sector met een focus lokaal bestuur, rijksoverheid en woningcorporaties. De combinatie van fiscale expertise en marktkennis zorgt er voor dat wij écht meerwaarde kunnen leveren.

Wij staan voor persoonlijke aandacht, kwaliteit, maatwerk en praktijkgericht werken. Wij houden niet van abstracte adviezen of uurtarieven van 200 euro of nog hoger, wel van concrete meerwaarde voor een reële vergoeding.  

We komen graag met u in contact!

Onze meerwaarde voor uw organisatie

Wij creëren met onze kennis van de publieke sector, onze praktijkgerichte, flexibele werkwijze en reële tarieven meerwaarde voor uw organisatie!

Wij kennen de (semi-)publieke sector!

Vanberkel Fiscaal focust bewust op fiscale advisering binnen de publieke sector. Waarom? Omdat publieke organisaties veelzijdig en dynamisch zijn en het realiseren van een maatschappelijke opgave voorop staat, niet het maken van winst.

Onze fiscalisten hebben specifieke kennis van de vraagstukken die leven binnen het lokaal bestuur, woningcorporaties en Rijksoverheid. Door onze zeer ruime ervaring met publieke organisaties zijn wij in staat om op strategisch, tactisch en operationeel niveau meerwaarde te leveren.

Wat ons onderscheidt van andere kantoren is dat wij niet alleen fiscale publieke sector kennis in huis hebben maar ook een schat aan financiële kennis. Binnen Vanberkel Professionals is een brede verscheidenheid aan financiële expertise aanwezig bijvoorbeeld op het gebied van audit, bedrijfsvoering, controlling en data. Het voordeel hiervan is dat Vanberkel Fiscaal vraagstukken altijd vanuit een breder financieel perspectief kan beoordelen. Met onze korte interne lijnen en periodieke kennisdeling borgen we dat fiscale diensten niet gaan wringen met andere financiële verplichtingen. Zo krijgt u als klant altijd een optimaal advies.

Onze werkwijze: praktijkgericht en flexibel

Fiscaal hoogwaardige diensten leveren is één ding, de wijze waarop deze diensten worden verleend is een tweede.

Wij vinden het prettig om praktijkgericht samen te werken. Daarom hebben wij geen dure kantoren maar werken onze adviseurs het liefst bij u op locatie zodat de lijnen kort zijn. Onze communicatie stemmen wij altijd af op uw wensen. Soms heeft u behoefte aan een schriftelijke opinie, een andere keer volstaat een gesprek of mail. U bepaalt op welke wijze wij het beste toegevoegde waarde kunnen leveren. Wij houden van concrete en heldere fiscale dienstverlening, niet van schrijven om het schrijven en meer vragen oproepen dan beantwoorden.

Onze dienstverlening is er altijd op gericht om het kennisniveau van uw organisatie naar een hoger niveau te brengen. Doordat wij veelal bij u op locatie werken kan op praktische wijze kennis en expertise worden overgedragen waar u verder mee komt. Bij onze dienstverlening hebben wij altijd onze ‘voelsprieten’ uitstaan en houden als geen ander rekening met de werkwijzen, belangen en prioriteiten binnen uw organisatie. Dit zorgt er voor dat ons advies écht maatwerk is.

Afhankelijk van uw behoeften leveren wij fiscale dienstverlening op advies- of interim basis. Omdat niet iedere fiscale behoefte vraagt of een fiscalist kunnen wij uw organisatie ook verrijken met een fiscaal financial, ofwel een financial met ruime fiscale praktijkervaring. Wij zijn in staat om snel te schakelen zodat we u op korte termijn kunnen voorzien van concrete ondersteuning.

Wij staan voor kwalitatief maatwerk tegen reële tarieven!

Wij willen uw organisatie gericht helpen met het voldoen aan uw fiscale verplichtingen en het professionaliseren van uw interne fiscale processen. Onze toegevoegde waarde is dat wij complexe fiscale materie vertalen naar begrijpelijke taal afgestemd op uw specifieke situatie. Kiezen voor Vanberkel Fiscaal betekent dus kiezen voor maatwerk!

Onze adviseurs zijn hoog opgeleide fiscaal juristen en economen die kwaliteit leveren. Die kwaliteit behouden we door veel te investeren in de vaardigheden van onze mensen, zowel op het gebied van vaktechniek als vaardigheden. Kwaliteit borgen we verder door het lidmaatschap van onze adviseurs bij van de beroepsvereniging van universitair geschoolde belastingadviseurs, de NOB. Lidmaatschap van de NOB betekent concreet dat wij bij de uitvoering van onze diensten zekere kwaliteitsnormen hanteren en ver weg blijven van zaken die de eer en waardigheid van het vak aantasten.

Wij hebben de overtuiging dat fiscaal maatwerk niet de hoofdprijs hoeft te kosten. Vanberkel Fiscaal hanteert reële tarieven die te verantwoorden zijn voor organisaties met een (semi-)publieke taak. Uurtarieven van € 200 (excl. btw) of hoger kennen wij niet. Om dit te kunnen realiseren letten wij kritisch op kosten (huisvesting, overhead etc.) en stellen wij een gezonde groei van Vanberkel Fiscaal boven winstmaximalisatie.

Deel via