undefinedWoningcorporaties hebben als kerntaak het zorgen voor betaalbare huisvesting voor mensen met een laag inkomen. Corporaties opereren binnen een dynamische omgeving waarin vele stakeholders actief zijn zoals huurdersorganisaties, bewonerscommissies, gemeenten, de Autoriteit Wonen, WSW, de politiek etc.

Mede als gevolg van incidenten in het verleden heeft de wetgever met de Woningwet de focus van corporaties teruggebracht naar de kerntaak. De ruimte om te ‘ondernemen’ is beperkter dan voorheen, het vertrouwen in de sector moet worden terugverdiend. De financiële positie van corporaties staat onder druk, door aanzienlijke investeringsopgaven maar bijvoorbeeld ook door fiscale lasten zoals door verhuurderheffing en vennootschapsbelasting.

In een tijd met financiële uitdagingen wil je als corporatie meer dan ooit grip houden op fiscaliteit, tijdig voldoen aan je verplichtingen en weten wat je op fiscaal gebied te wachten staat de aankomende jaren. Vanberkel Fiscaal kan daarbij van dienst zijn. Vanberkel Fiscaal ondersteunt corporaties in de breedte op fiscaal gebied. Van ondersteuning bij de aangifte vpb, de fiscale positie in de jaarrekening of een fiscale begroting tot het borgen van de interne fiscale kennis door het vervullen van een fiscale interim positie binnen een corporatie.

Lees hier meer over wat wij doen voor corporaties op het gebied van:

-        Vennootschapsbelasting (compliance & advies)

Heeft u vragen of staat u open voor een gesprek? Wij komen graag met u in contact!