Appreciative Riskmanagement

Risicomanagement als ontwikkelreis: van bewust onbekwaam naar duurzaam onbewust bekwaam

Dit leerprogramma cursus ‘Appreciative Riskmanagement’ voor financiële professionals verzorgd waarbij de positieve psychologie op het risicomanagement domein als invalshoek gekozen wordt. 

  • Is risicomanagement, een project, een afdeling, functie of een organisatie brede competentie die je, in de competentieleer, kunt ontwikkelen?
  • Welke gevolgen heeft het antwoord wat je geeft op de eisen aan invulling van risicomanagement binnen een organisatie? Traditionele risk professionals lijken de hamer zowel te hanteren zowel voor de schroef als de spijker met gemiste kans aan impact tot gevolg.

Dit innovatieve leerprogramma geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. Hoe voorkom je dat het risicomanagement wiel niet opnieuw wordt uitgevonden?
  2. Hoe zorg je voor een positieve beleving van risicomanagement?
  3. Hoe creëer je eigenaarschap over de afdelingen heen?
  4. Hoe bouw je de ideale risicostrategie rondom een kritische gebeurtenis?
  5. Hoe zorg je dat deze winnende strategieën ook gaan vliegen?

Het programma sluit aan op actuele ontwikkelingen en inzichten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, casussen en interactie. Na het volgen van de cursus kunnen de cursisten direct aan de slag gaan met hun uitgebreide toolbox om een hoger rendement op risicomanagement te bereiken

Arthur A. Izeboud RA heeft het competentie denken & 'appreciative inquiry’ oftewel ‘Waarderend Onderzoek’ toegevoegd aan de toolbox van de riskprofessional waardoor risicomanagement een positief constructieve ervaring wordt voor riskprofessionals en organisaties. In deze tweedaagse cursus van 4 dagdelen wisselen theorie en praktijk elkaar af waarbij voldoende gelegenheid is voor het stellen van vragen en eigen casussen in te brengen.

Docenten

Bert van der Zaag RPTrainer

Arthur Izeboud

Senior Consultant

Contact