Academy
Trainers

Trainers

Arthur Izeboud RA

 undefined

Arthur Izeboud RA is verbonden aan Riskjourney BV, Riskjourney Academy en Nyenrode Business Universiteit. Hij helpt organi- saties bij het verbeteren van hun interne beheersing en specifiek de risico-competentie. Arthur heeft een passie voor les geven en stelt daarbij de student centraal. Arthur is ooit begonnen als openbaar accountant bij Deloitte, waarvan 6 jaar op de Neder- landse Antillen, ging vervolgens verder als adviseur bij RGP, Practiceleader GRC en is directeur en riskcoach bij Riskjourney, een volledige dochter van Vanberkel Professionals. Daarnaast is Arthur sinds 2005 ook verbonden aan Nyenrode Business Universi- teit als executive lecturer voor de accountants opleiding en lid van het Nyenrode Governance Instituut. 

Ismael el Barzouhi

undefined 

Ismael el Barzouhi RA werkt bij Vanberkel professionals. Ismael is directeur bij Vanberkel professionals. Daarnaast heeft Ismael zich als RA ontwikkeld tot manager en een brede auditprofessional met ervaring in zowel het bedrijfsleven, rijksoverheid als het lokaal bestuur. Ismael heeft inmiddels breder ervaring (25 jaar), kennis en deskundigheid binnen de gemeentelijk context in zowel het fysieke als het sociaal domein. Binnen de Rijsoverheid heeft Ismael onderzoeken geleid naar de effecten van reorganisaties, integriteit, cultuur, ontvlechting en vervlechting van afdelingen, financiële systemen, processen, organisaties en ketens. Thans leidt Ismael teams en opdrachten aangaande de inrichting van de rechtmatigheidsverantwoording, professionalisering van de interne auditafdelingen en interne controlefunctie bij gemeenten en tot slot verbijzonderde interne controle en andere audits bij gemeenten. 

Naoual Ezzamouri

undefined

Naoual heeft als studieachtergrond management of information technology; economics and business administration; information management (alle drie master) en bedrijfseconomie (bachelor). Hierdoor is ze goed in staat om organisatiebehoeftes door te vertalen naar IT-toepassingen. Naoual is actief betrokken in de innovatie/ data en advies tak van Vanberkel professionals. Bij klanten heeft ze diverse opdrachten op het gebied van data,  procesoptimalisatie en financiën uitgevoerd.

Bert van der Zaag

undefined

Bert van der Zaag is gedragswetenschapper en mede verbonden aan Riskjourney als Riskcoach en Riskjourney Academy.

Bert heeft een uitgebreide expertise op de hardnekkige kanten van veranderingsprocessen. Hierbij valt te denken aan: processen als oordeelsvorming, samenwerking en (risk)competentieontwikkeling. Hij heeft diverse publicaties in CM op zijn naam, op het vlak van risicomanagement en aanverwante terreinen. Bert is arbeids- en organisatiepsycholoog. Hierbij zijn coaching, training en assessment de drie kernactiviteiten. Zijn psychologische vakkennis wordt aangevuld met de disciplines geschiedenis en filosofie. Hij werkt steeds vanuit het perspectief dat verworven inzichten ook tot resultaat moeten leide

Prof. Rob van Eijbergen

 undefined

Rob van Eijbergen is een Internationaal werkend organisatieadviseur, deeltijd-hoogleraar, mediator en executive (team) coach. Rob van Eijbergen is een veelzijdig, zeer ervaren en authentiek adviseur. Hij werkt zowel voor het bedrijfsleven als voor de overheid en voelt zich zowel thuis op de werkvloer als in directiekamers. Hij is verbonden aan de volgende universiteiten:

  • Als deeltijdhoogleraar Integriteit en kwaliteit van organisaties bij het Zijlstra Instituut van de Vrije Universiteit van Amsterdam www.hetzijlstracenter.nl
  • Als bijzonder hoogleraar Organisatieverandering bij School voor Publiek Leiderschap van de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika

Hij begeleidt onderzoek naar effectiviteit van organisatieverandering en integriteit van organisaties. Hij doceert over Organisational Dynamics en Integriteit van organisaties.

Carole Beelen

undefined

Carole Beelen is senior trainer & facilitator. Ervaring met het begeleiden van cultuurveranderingstrajecten binnen de gehele organisatie. Carole Beelen heeft veel ervaring met het realiseren van een cultuurverandering binnen organisaties. Ze heeft menig organisaties geassisteerd om bijvoorbeeld risicomanagement binnen de organisatie te laten landen. Carole heeft 20 jaar ervaring met het trainen van groepen en individuen met name uit de financiële wereld. Haar zelfontwikkelde trainingen en interactieve workshops zijn bedoeld om (hoog) opgeleide, kritische en analytisch sterke mensen los te maken van hun denkpatronen.

Julia Bless

undefined

Julia Bless is trainer communcatievaardigheden, presentatievaardigheden en authentiek leiderschap. Daarnaast is zij facilitator Creatief Denken. Daarmee helpt ze organisaties met het ontwikkelen van nieuwe ideëen en producten. Naast haar werk bij Suburbia in Bedrijf is ze als docent ‘Training Management Skills’ verbonden aan Hotelschool The Hague. Julia volgde haar trainersopleiding aan de Academie voor Innovatief Trainen en aan B.E.E.R Collewijn/Mulder opleiding.

Naast haar werk als trainer en theaterregisseur, werkt zij tevens als docent drama voor Codarts Hogeschool voor de Kunsten, Fontys Hogeschool voor de Kunsten en de Frank Sanders Academie. Julia studeerde aan de Toneelacademie Maastricht en The London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA).

Bouchra Ezzamouri

undefined

Bouchra Ezzamouri data scientist, bij Expertisecentrum Data, onderdeel van Vanberkel Professionals.

In de functie van data-scientist werkt Bouchra op het snijvlak van de informatievoorziening en beleidsontwikkeling. Zij voorziet managers van inzichten op basis waarvan zij beleid kunnen aanpassen en ontwikkelen. Om dit te realiseren gaat ze zelf op zoek naar relevante datasets, combineert ze interne en externe datasets, toets ze de kwaliteit van de data en past ze statistische modellen en wiskundige technieken toe.

De gegevens en inzichten die uit data kunnen worden verkregen stellen organisaties in de publieke sector in staat om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de behoeften van hun burgers, fraude en fouten tegen te gaan én hun werkzaamheden te verbeteren.

Bouchra draagt graag haar kennis over aan anderen door het geven van trainingen en workshops. Zij  heeft ruime ervaring op het gebied van Data Science.

Niels de Vries 

undefined

Niels de Vries is Process Mining consultant, bij Expertisecentrum Data, onderdeel van Vanberkel Professionals.

Niels is een data analist en data engineer op het gebied van Process Mining en heeft daardoor alle kennis in huis om anderen mee te nemen in de wereld van Process Mining en de mogelijkheden daarvan.

 Ismail Kaya

undefined

Ismail Kaya is een senior data analist bij Expertisecentrum Data, onderdeel van Vanberkel Professionals.

Hij is een enthousiaste Data Analist die de schakel vormt tussen de IT en de business. Met ruim 5 jaar ervaring in data visualisatie in de business intelligence tool Power Bi houd hij ervan om data visueel te maken met behulp van dashboards en rapportages en draag hij graag zijn kennis over aan anderen door het geven van trainingen en workshops. Hij heeft ruime ervaring met het opleiden van financials op het gebied van Power BI.

Paul Hofstra 


undefined

 

 
Paul heeft ruim 40 jaar ervaring in de publieke en private sector. Paul is van huis uit econoom en heeft zich in al die jaren ontwikkeld tot een scherpzinnig specialist voor governance -en financiële vraagstukken binnen de publieke sector in brede zin. Als partner bij één van de Big Four kantoren was hij verantwoordelijk voor de dienstverlening op het terrein van governance, risk en compliance voor den lokaal bestuur. Als voormalig bestuurder/directeur van de Rekenkamer Rotterdam heeft Paul scherp zicht op vrijwel alle ontwikkelingen binnen het lokale bestuur en is hij in staat om op strategisch niveau invulling te geven aan noodzakelijke en gewenste oplossingsrichtingen.

Ward Stadhouders

undefined

 

 

 Ward heeft ruim 19 jaar interim ervaring in verschillende rollen binnen gemeenten en provincies. Ward heeft een grote passie voor (organisatie)ontwikkeling en weet mensen voor zich te winnen. Hij schakelt makkelijk op diverse niveaus en is een uitstekende sparringpartner op strategisch niveau voor directies en MT’s. Ward heeft ruim 15 jaar werkervaring in het sociaal domein binnen diverse gemeenten. Zo was hij binnen de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de inrichting van het registratie informatiesysteem voor sociale wijkteams alsmede de introductie van de zogenaamde prestatiedialoog. Ward is open, betrokken en oplossingsgericht. Zijn omgevingsbewuste- en resultaatgerichte houding maakt hem een aanwinst voor ieder team.

 John van der Burg 

undefined

 

 

 

 

John is een ervaren financial- en IT-auditor in de publieke sector. Hij startte zijn carrière bij een Big4-accountantsorganisatie waar hij 12 jaar werkzaam is geweest. John beschikt naast zijn (IT) auditexpertise over brede ervaring in het (zelfstandig danwel in teamverband uitvoeren) van uiteenlopende complexe opdrachten op het gebied van interne beheersing, planning & control en governance. Verder heeft hij veel werkervaring opgedaan als praktijkbegeleider voor de opleiding accountancy.