Disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Vanberkel Professionals B.V. niet toegestaan.
 
Vanberkel Professionals staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Vanberkel Professionals B.V. kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.
 
Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender van het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.
 
Vanberkel Professionals staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer: 27337839
 
 
The information contained in this communication is confidential and is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. You should not copy, disclose or distribute this communication without the authority of Vanberkel Professionals B.V.
 
Vanberkel Professionals is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for delay in its receipt. Vanberkel Professionals B.V. does not guarantee that the integrity of this communications has been maintained nor that the communication is free of viruses, interceptions or interference.
 
If you are not the intended recipient of this communication please return the communication to the sender and delete and destroy all copies.
 
Vanberkel Professionals is registered with the trade register in The Netherlands under number: 27337839

Deel via