Expertisecentrum Subsidies

Projectcontrol subsidieprogramma’s.

Binnen het financiële domein is het beheer en de uitvoering van subsidieprogramma’s een specialisme. Belangrijke aandachtspunten zijn: specifieke subsidievoorwaarden, de samenloop met andere afdelingen en organisaties, alsmede de sturing op basis van de juiste managementinformatie. 

Expertisecentrum subsidies

Voor het beheren van subsidieprogramma’s en subsidieprojecten is geen voorgedefinieerde set aan systemen en procedures beschikbaar die voor alle organisaties en subsidieregelingen gelden. Daarentegen zijn de aandachtspunten -op hoofdlijnen- wél uniform. Vanberkel Professionals heeft een ‘Expertisecentrum subsidies’ opgezet zodat wij onze kennis en ervaring blijven ontwikkelen én deze met onze opdrachtgevers kunnen delen. Op die manier bieden wij ondersteuning richting het optimaliseren van uw projectbeheer en kunnen verrassingen worden voorkomen.

Uw vraag

Vanuit de markt ontvangen wij verschillende vragen. Dit kan gaan over de wijze waarop de administratie van een individueel project moet worden ingericht of welke aandachtspunten voor een subsidieregeling gelden, tot en met het eenduidig structureren van procedures en systemen rondom een eenduidige serie aan onderkende aandachtspunten.

Vanberkel Professionals ondersteunt graag bij het opvolgen van uw vragen rondom het beheer van subsidieprogramma’s en uw subsidieprojecten. Op basis van vele referentieprojecten (afkomstig van veel verschillende organisaties) hebben wij een model ontwikkeld. In dit model worden verantwoordelijkheden en de (op elkaar aansluitende) aandachtspunten in vijf niveaus uiteengezet.

1. Structuur & Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden;
2. Risicomanagement;
3. Project & compliance beheer (incl. managementrapportage);
4. Inrichting ICT;
5. Administratie & AO/IB.

Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen organisaties die een subsidieregeling/programma beheren en organisaties die deze uitvoeren en hierover verantwoording dienen af te leggen.

Ondersteuning Vanberkel Professionals

Wij ondersteunen u graag bij de doorontwikkeling van uw organisatie door als dienstverlener (met een kritische blik) bij te dragen aan de optimalisering van uw procedures. Dit doen wij op verschillende niveaus binnen de organisatie. Dit kan onder andere zijn door:

 • Het uitvoeren van een Quick Scan waarbij een foto wordt gemaakt van uw organisatie en concreet toepasbare adviezen worden gegeven ter optimalisering;
 • Het in kaart (helpen) brengen van geldende aandachtspunten alsmede de wijze waarop deze
  (al dan niet) in procedures worden opgevolgd;
 • Actief bij te dragen aan een verandertraject richting verdere professionalisering door enerzijds werkzaamheden door onze professionals te laten uitvoeren, danwel anderzijds een kritische beoordeling uit te laten voeren op opgeleverde tussentijdse producten;
 • De inzet van een professional om, rekening houdend met onderkende aandachtspunten, uw projectdossiers een slag verder te helpen, richting een beheerste verantwoording.

  Kortom; wij ondersteunen u graag vanuit een centrale aanpak, maar altijd op de wijze die voor u het meest passend is.


  undefined

Onze opdrachtgever ervaart meerwaarde door de inzet van een toegewijd en ervaren team van specialisten. Hierbij staat de klant centraal en zijn wij de katalysator voor verdere professionalisering. Vanuit ons Expertisecentrum Subsidies wordt kennis en ervaring gebundeld in een best-practise model, dat door trainingen en reflectiesessies wordt overgedragen aan de Business Managers en Professionals in onze Subsidie-Pool. Adequate voorbereiding en begeleiding van onze Professional bij de klant en passende feedback met mogelijkheden voor verdere professionalisering zijn hierbij onderscheidend. Graag maken wij hier het verschil, door met de inzet van onze Professionals bij te dragen aan de ambitie van onze klanten.

Onze toegevoegde waarde is uw meerwaarde

Onze toegevoegde waarde is meerledig en afhankelijk van uw vraag. Enerzijds dragen wij bij aan het verder professionaliseren van uw projectorganisatie. Anderzijds aan het beheren van aandachtspunten van een individueel project.

Door betrokkenheid vanuit ons Expertisecentrum subsidies:

 • Onderkennen wij waar en hoe uw organisatie zich verder kan ontwikkelen;
 • Wordt u bewust waar aandachtspunten binnen uw organisatie gelden, alsook hoe (preventief/repressief) hieraan opvolging wordt gegeven;
 • Worden onderlinge verbanden en afhankelijkheden tussen individuele processen en afdelingen zichtbaar en kan het proces worden geoptimaliseerd;
 • Kunt u aantonen op welke wijze u projectmatig ‘in control’ bent;
 • Wordt het risico op non-compliance op projectniveau gemitigeerd.

 

Deel via

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met onze associate partner.

Erwin Buitelaar

Associate Partner