Quickscan

Rechtmatigheidsverantwoording

Zou u op dit moment al een rechtmatigheidsverantwoording kunnen opstellen, die uw college van B&W met een gerust hart kan opnemen in de jaarrekening? 

Via de Quickscan Rechtmatigheidsverantwoording van Vanberkel Professionals krijgt u antwoord op deze vraag. Daarnaast kunt u deze scan gebruiken om uw ontwikkelpotentieel (professionaliseringskansen) op het gebied van financieel beheer en interne controle te ontdekken ter voorbereiding naar de verplichte rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2023. 

Waarom deze Quickscan Rechtmatigheidsverantwoording?
Er komt een wetswijziging aangaande de verantwoording over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Met deze wijziging verschuift de verantwoordelijkheid betreffende de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening van de accountant naar het college van B&W. Dit houdt in dat het college van B&W vanaf het boekjaar 2023 de rechtmatigheidsverantwoording dient af te geven in de jaarrekening. Hierdoor zullen de externe accountants vanaf 2023 een controleverklaring afgeven met alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening.

De verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid verandert niet, die ligt nu bij het college en dat blijft ook zo. De grootste verandering is dat het college zelfstandig een oordeel moet formuleren en verantwoorden in de jaarstukken. Nu vormt de externe accountant dat oordeel nog, welke leidt tot de controleverklaring. Het advies van de VNG naar alle gemeenten luidt: wacht niet tot 2023, want dan zal het te laat zijn. Zet nu alvast de eerste stappen richting die rechtmatigheidsverantwoording. Vragen die beantwoord dienen te worden zijn bijvoorbeeld: Wat is de ambitie van de gemeente aangaande de rechtmatigheidsverantwoording? Wat hebben we nodig en heeft de gemeente de expertise wel in huis? Moeten we alles in huis (willen) doen? Of hoe kan er gebruik gemaakt worden van externe expertise in de voorbereiding naar deze verantwoording toe?

Inhoud Quickscan Rechtmatigheidsverantwoording
Met deze Quickscan lichten wij uw organisatie door op rechtmatigheid (als onderdeel van het financieel beheer). U krijgt antwoord op de vraag “Hoe volwassen is onze organisatie en inrichting vanuit perspectief van verantwoording over rechtmatigheid?”

Het oordeel van de accountant over de rechtmatigheid is altijd achteraf. Door een goede inrichting van de interne beheersing rondom rechtmatigheid en periodieke informatie daarover ontstaat een unieke kans om, waar nodig en mogelijk, tijdig bij te sturen.

Bij de Quickscan kunnen verschillende thema’s aan bod komen, al naar gelang deze thema’s spelen binnen uw organisatie. Hierbij kunt u onder meer denken aan: 

 • Verbijzonderde interne controle:
  • Wordt er bij u VIC uitgevoerd en hoe is de VIC bij u georganiseerd?
  • Wat is de positionering van VIC?
  • Wat is de kwaliteit van VIC?
  • Hoe worden uitkomsten van VIC geëvalueerd?
  • Wat is het oordeel van de accountant over de uitvoering van uw VIC?
 • Managementinformatie:
  • Hoe ervaart uw organisatie de kwaliteit van de managementinformatie en voldoet het aan de eisen en wensen van de gebruikers? 
  • Op welke wijze informeert het college van B&W de raad over rechtmatigheid en welke informatie gebruikt het college hiervoor? Hierbij wordt ook ingegaan op uw ambitie en wensen hierbij.
  • Hoe wordt u gedurende het jaar geïnformeerd over de geconstateerde fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid.
 • Overige thema’s:
  • Wat is de kwaliteit van uw administratieve organisatie en interne controle en welke ontwikkelpotentie (professionaliseringskansen) is daar nog?
  • Wat is het niveau van aandacht voor risicomanagement?
  • Is het normenkader (rechtmatigheid) ingebed in de processen?

Uitkomst Quickscan Rechtmatigheidsverantwoording
De bovengenoemde inventarisatie (observatie) wordt vervolgens naast het volwassenheidskader – dat gehanteerd wordt binnen Vanberkel voor de IC/VIC – gelegd waaruit een rapport komt met de belangrijkste aandachtspunten voor de rechtmatigheidsverantwoording. Hierdoor krijgt u antwoord op de vraag of uw organisatie er al klaar voor is om het college van B&W voldoende comfort te geven om met een gerust hart de rechtmatigheidsverantwoording te tekenen.  

undefined

Download hier onze flyer. 

 

Deel via

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met: 

Ismael El Barzouhi

Associate Partner