Digitalisering: geen kwestie van alleen ICT maar vooral van houding en gedrag

20 december 2017

Big data, digitale rijksbegroting, bitcoins en blockchain zijn de termen van 2017 als het gaat om de digitalisering binnen de rijksoverheid. Voor de publieke sector zal de komende jaren veel gaan veranderen.

Tijdens het onderzoek dat Vanberkel Professionals heeft gedaan is gebleken dat het onderwerp erg leeft en een ieder zich ervan bewust is dat digitalisering een enorme impact (reeds) heeft en nog veel meer zal gaan hebben. Bij sommige organisaties wordt al gepionierd op het gebied van data analyse, data mining of blockchain. In andere gevallen is men nog niet zo ver.

Als gevolg van verdergaande digitalisering zal de inhoud van de financiële functies zoals we die nu kennen de komende jaren drastisch wijzigen. Robotics en data analytics zullen snel terrein winnen binnen alle kerntaken van de financiële functie. Waar tot voor kort het accent lag op het verhogen van de efficiency in het verwerken van boekhoudkundige transacties, zullen ook business controllers, financial controllers, corporate controllers, riskmanagers, finance managers en accountants grote delen van hun functie snel zien veranderen.

Disruptie ligt op de loer als de finance professional niet snel in beweging komt. Als finance professionals willen voorkomen dat hun baan vervalt, moeten zij versneld aan hun technische en interpersoonlijke competenties gaan werken.

Digitalisering biedt ook volop kansen, op voorwaarde dat organisaties en werknemers zich hierop voorbereiden. Hier is ook een belangrijke taak weggelegd voor de overheid zelf als werkgever om te zorgen voor voldoende kennis in de organisatie. Dit kan enerzijds door te investeren in de kennis en vaardigheden van de werknemers en anderzijds door bij het aantrekken van nieuw personeel nadrukkelijk rekening houden met de digitale trends.

Digitalisering is nooit klaar en zal de komende jaren van de overheid naast de nodige aandacht, een radicale omkering van houding en gedrag vergen.

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen