Innovatieve bedrijfsvoering in de publieke sector

21 april 2018

Vanuit Vanberkel Professionals heb ik de kans gekregen mezelf te ontwikkelen en heb ik een masterclass gevolgd (onderdeel van de Master Public Management van de TU Twente). Deze Masterclass gaat over innovatieve bedrijfsvoering binnen de Publieke Sector. In mijn essay beschrijf ik op welke manier de bedrijfsvoering van een publieke organisatie optimaal kan bijdragen aan het bereiken van de strategie van de organisatie.

In mijn essay heb ik aan de hand van een overheidsorganisatie dit verder uitgewerkt door:

  • onderzoek te doen naar de afhankelijkheid van de (informatievoorziening vanuit) Shared Service Centra;

  • de beschikbare informatie te onderzoeken die inzicht geven in de doelmatigheid van de organisatie en de mate waarin de sturing binnen de organisatie geborgd is.

De aanbevelingen die hieruit naar voren komen hebben betrekking op de volgende aspecten:

Vergroot het inzicht in de bijdrage die de SSC’s kunnen leveren aan de eigen bedrijfsvoeringcyclus qua informatievoorziening over de geleverde dienstverlening en beschikbare data.

In de samenwerking met de SSC’s is vaak nog sprake van informatie ongelijkheid. Binnen de rijksoverheid is sterk ingezet om rijksbreed SSC’s op te richten waar je als overheidsorganisatie vervolgens gebruik van moet maken. Inzicht in takenpakket en kosten is niet altijd duidelijk. Advies is om te onderzoeken of bij (de belangrijkste) SSC’s het haalbaar is om in te zetten op meer vertrouwen in de relatie en relevante en betrouwbare informatie vanuit het SSC op te vragen. Deze gegevens zijn in grote mate relevant om vanuit bedrijfsvoering mee te nemen in de integrale informatievoorziening naar de eigen organisatie.

Regel een bedrijfsvoeringcyclus in die proactief en tijdig naar de externe stakeholders en de interne organisatie communiceert.

De bedrijfsvoering adviseur van morgen dient niet alleen een trusted advisor te zijn. Het moet iemand zijn die gericht is op zijn omgeving en van ‘buiten naar binnen’ kan kijken. Hij/zij dient te beschikken over een aantal eigenschappen zoals stevige communicatieve vaardigheden (goed kunnen luisteren en helder een boodschap kunnen overbrengen), politiek- en organisatiesensitief te zijn, integer te zijn en over goede (data) analysevaardigheden te beschikken. Hij/zij moet begrijpen ‘waar het over gaat’ en de informatie die beschikbaar is goed kunnen analyseren en verwerken in een advies aan directie, afdelingsmanagers.

De versterking van de bedrijfsvoering betekent niet alleen dat er een verandering voor bedrijfsvoering zelf is, maar is ook een verandering voor de rest van de organisatie en het management. Deze verandering gaat niet vanzelf maar zal actief aangestuurd moeten worden door het opstellen van een veranderstrategie en –plan.

Indien u meer informatie wilt over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen via a.vanlaar@vbprofs.nl of 06-13131302.

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen