Waardevol en waarderend auditen, een contradictio in terminis?

26 januari 2018

We hebben recentelijk een aantal trainingen verzorgd op het gebied van Waardevol en Waarderen Auditen. We beseften dat er een behoefte bestaat aan een manier van auditen die niet alleen focust op de tekortkomingen, maar vooral ook expliciet maakt wat goed is: een gebalanceerde SWOT, zou je kunnen zeggen. Als gevolg hiervan ervaart de auditee meer toegevoegde waarde en ervaart de auditor meer als verbetercoach dan een politie agent. Leuker voor de Auditor én voor de auditee. Bouwstenen van deze manier van werken zijn de theorie van ‘appreciative inquiry ofwel: ‘waarderend onderzoek’. Het is een verandervisie en –strategie met als uitgangspunt dat een systeem zich positief ontwikkelt, zodra mensen gezamenlijk gaan onderzoeken wat er werkt, en wat ze graag willen voor de toekomst. Daarnaast ontwikkelen we de beïnvloeding-toolbox op gedragskundig gebied van de auditor waardoor hij de beschikking krijgt over een grotere diversiteit aan gereedschap om gedrag te beïnvloeden. Positieve bouwstenen naar een leukere en meer effectieve audit!

 

Meer weten? Stuur een email naar a.izeboud@riskjourney.nl of bel 0646003225.

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen