Bijeenkomst sturingsmodel woningcorporaties 10 juli jl.

17 juli 2018

Voor de meeste deelnemers aan de bijeenkomst Sturingsmodel, theorie en praktijk van Aedes, was het toch even afwachten waar de inhoud van deze middag precies over zou gaan.
Al snel werd duidelijk dat de middag in drie onderdelen uiteen viel. Een presentatie van Paul Minke, belangenbehartiger bij Aedes, over de actualiteiten rond de woningwet, verslaggeving en klimaat, gevolgd door een presentatie van corporatiebestuurder Marc Eggermont over het minimaal sturingsmodel en tot slot Erik van Marle van Naris over de strategiekaart voor de sector als uitgangspunt voor de sturing.

Actuele thema’s
Iedereen kent hem nog wel, de allesomvattende woonplaat van Aedes over de (destijds) nieuwe woningwet (zie plaat hieronder). De woningwet, die er voor zorgde dat ruim 200 corporaties moesten scheiden en veel corporaties over 2016 niet op tijd hun controleverklaring ontvingen. Inmiddels lijkt de rust weer gekeerd. In de zaal (ongeveer 50 mensen) is er nog maar 1 corporatie die in juli 2018 haar controleverklaring over 2017 nog niet binnen heeft.

undefined
En dan staat nu de evaluatie van de woningwet al weer voor de deur. Het lijkt er op dat alle beoogde doelstellingen als behaald kunnen worden afgevinkt. Aedes constateert echter ook een aantal ongewenste neveneffecten, waar tijdens de evaluatie aandacht voor wordt gevraagd. Een eerste concept van het evaluatierapport ligt inmiddels bij Aedes en telt (nog zonder samenvatting en bijlagen) ruim 130 pagina’s. In december wordt de Parlementaire behandeling verwacht. Kunnen we dan weer opnieuw beginnen?
Op het gebied van verslaggeving valt in ieder geval te melden dat de datum van het jaarverslag en dVi de aankomende 2 jaar in ieder geval nog op 1 juli blijft staan – eerder mag uiteraard altijd. Daarnaast zijn de meningen verdeeld over de toekomst van het handboek – alles op basis, alles op full, de mix houden… het laatste woord is hier nog niet over gezegd.
Een andere opvallende constatering van Aedes is dat de datakwaliteit van de dVi te wensen overlaat. Veel corporaties zouden zich hier in aangesproken moeten voelen. Is dat zo? Neem dan even contact op, wij lossen het samen met u op!
Uiteraard mag bij de actualiteiten het klimaatakkoord niet ontbreken. De inzet van de corporaties is vastgelegd in een position paper: Woningcorporaties kunnen en willen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Wel onder de voorwaarden dat duurzaamheid niet ten koste gaat van de kerntaak, de verhuurderheffing naar beneden gaat (halvering). Nadere uitwerking volgt eind van het jaar. We zijn benieuwd.
Kort werd nog gemeld dat de ontmanteling van WSG betekent dat voor het eerst echt aanspraak gemaakt zal worden op het borgingssysteem van het WSW. De vraag is of dit juridisch wel houdbaar blijkt. Als dat maar goed gaat…
En of het nog niet genoeg is hangt ATAD ook nog als een zwaard van Damocles boven de corporaties. De lobby gaat door en een juridische procedure is in de maak bij Aedes. We zullen zien hoe dit afloopt.

Minimaal sturingsmodel
Daarna was het de beurt aan Marc Eggermont. In zijn presentatie nam hij ons mee onder de slogan: “Als informatie het probleem is, dan zijn data de oplossing.”
Hij betoogde dat we in de sector veel te veel bezig zijn met het generen van verantwoordingsinformatie. Zijn oplossing is om juist aandacht te besteden aan betrouwbare, authentieke, eenduidig gedefinieerde gegevenselementen, die blijvend systematisch kunnen worden ontsloten en die de basis vormen voor iedere vorm van sturings- of verantwoordingsinformatie. Dit biedt een wenkend perspectief van oneindige informatie tegen minimale administratieve lasten.
Volgens vier leidende principes moet dit werkelijkheid worden voor iedere organisatie in de toekomst.
1. We bewaren alleen authentieke gegevenselementen.
2. Éénmalige vastlegging, single sign-on.
3. Alles op de schaal van één, één corporatie met één woning en één klant.
4. En we gaan van informatie over de klant en over de woning naar informatie van de klant en in de woning.

Het klinkt als een Utopie, maar Marc Eggermont wist het met vanzelfsprekendheid te brengen. De uitdaging zal, neem ik aan, zitten in de actualiteit van de data. Hoe zorg je er voor dat dit continue up to date is?

Opzet sturingsmodel voor de sector volgens Naris
Tot slot was het woord aan Erik van Marle. Aan de hand van zijn presentatie “risky business” nam hij ons mee in het door Naris ontwikkelde Risico Governance Framework. Men maakt vanuit de missie een onderscheid naar vijf generalistische speerpunten voor iedere corporatie (Betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid). Het is bijna de waterval van marktwaarde naar beleidswaarde.

Erik gaf inzage hoe het model inzetbaar is vanuit het three lines of defense model en hoe dit kan bijdragen aan de strategierealisatie van de corporatie.

Al met al een zinvolle middag met vooral een goed inzicht van de actuele thema’s waar Aedes mee bezig is. Wordt vervolgd…

Friso de Roos, Senior interim professional bij Vanberkel Professionals

 

 

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen