Blog 2 Perspectief in Public Finance

19 juni 2018

Donderdag 14 juni, organiseerde Vanberkel Professionals en het Zijlstra Center (Vrije Universiteit Amsterdam) het seminar ''PERSPECTIEF IN PUBLIC FINANCE''. In dit blog een weergave van de workshop ‘De kansen van data-analytics voor meer control: een hoger rendement op data!’.
 
Rob Christiaanse en Naoual Ezzamouri namen ons aan de hand van een praktijkvoorbeeld in het publieke domein (jeugdhulp) mee in de zoektocht naar een hoger rendement op data. Door de data-kant nadrukkelijk te verbinden met de gedragskant is het mogelijk het rendement op data te maximaliseren. Vanuit deze synergie ontstaat belangrijk inzicht en een fundament voor besluitvorming en uitvoering van beleid.
 
Door slim gebruik te maken van het binnen jeugdhulp beschikbare berichtenverkeer (aanvraag, facturatie en betaling) ontstaat een visuele weergave van de beschikbare data. Deze informatie kan belangrijk zijn in de besluitvorming over de rol van de uitvoeringsorganisatie en daarmee samenhangend een berekening van de kosten voor jeugdhulp in de regio. Hierbij wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen data met een retrospectief karakter (geleverde zorg) en data met een prospectief karakter (is mijn begroting toereikend?).
 
Beschikbare data leidt niet per definitie tot inzicht, goede besluitvorming en uitvoering na besluitvorming. Menselijke factoren, zoals houding en motivatie, zijn mede bepalend of de beschikbare data leidt tot het gewenste inzicht en uiteindelijk goede uitvoering in de vorm van ‘PDCA: Plan, Do Check & Act’. De zoektocht naar het gewenste niveau van rendement op data vereist een gestructureerde benadering en dialoog over de ‘output’ (begrijpen we die?).
 
Het proces naar rendement op data moet zoveel mogelijke worden geobjectiveerd door methoden toe te passen als ‘value chain mapping’ en de zoektocht naar de ‘echte’ kritieke prestatie indicatoren. Samenvattend een workshop waarin we een mooi beeld ontvangen hebben van hetgeen we kunnen bereiken met data en het besef dat kansen veelal dicht bij huis te vinden zijn!

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen