Blog 4 Perspectief in Public Finance

21 juni 2018

Seminar Perspectief in Public Finance

Donderdag 14 juni jl. mocht ik mede gastheer zijn op het Seminar Perspectief in Public Finance dat door Vanberkel Professionals en het Zijlstra Center werd georganiseerd.
Ik werd enthousiast van de aanwezigheid van zoveel relaties en klanten, de goede sfeer, de kwaliteit van de bijdragen en inhoudelijke discussies en de mooie locatie!

Twee workshops in het programma trokken mijn aandacht:
Control en Integriteit
Psycholoog Prof.dr. Rob van Eijbergen, hoogleraar en Academic Director maatwerk opleidingen bij het Zijlstra Center, wordt nogal eens ingeschakeld door organisaties die te maken hebben gehad met integriteitsschendingen om te onderzoeken hoe zoiets kon gebeuren. Hij ging in zijn bijdrage in op organisatiekenmerken die het risico op integriteitsschendingen vergroten.
Kern van het betoog was dat de kans op integriteitsschendingen toeneemt als binnen een organisatie sprake is van een combinatie van wat Rob aanduidde als “toxic leiderschap”, volgzame medewerkers en een gebrek aan normen en regels.  Zijn presentatie sloeg aan bij de deelnemers aan de workshop, vooral de filmpjes - onder meer de zogenaamde  Asch experimenten-  over groepsdruk waren inzichtelijk en onthullend. Aansluitend werd door de groep levendig gediscussieerd over mogelijke remedies om integriteitsschendingen te voorkomen. De controlfunctie kan hierbij, mits goed toegerust, een excellente bijdrage leveren!

De veranderende rol van de public controller
De presentatie startte met een pakkende voorstelronde, waarbij de presentatieruimte door trainer Carole Beelen visueel werd omgetoverd tot een kaart van Nederland. Hierna maakte Universitair hoofddocent en opleidingsdirecteur van het Zijlstra Center, Dr. Tjerk Budding inzichtelijk dat de controller zich, in organisaties die het publieke belang dienen, steeds vaker ontwikkelt tot een linking-pin tussen de maatschappelijke prestaties van die organisaties en de financiën.
Steeds vaker wordt de controller gevraagd om mee te denken en ontwikkelt zich hierdoor van fee-burner naar fee-earner. Uit de groepsdiscussie, onder meer aan de hand van het bekende “three lines of defense” model, werd duidelijk dat een eenduidige positionering van de controller binnen organisaties nog niet zo gemakkelijk is. Randvoorwaarden aan de controlfunctie als “objectief” en “onafhankelijk” lijken een dergelijke invulling verder te compliceren. Tjerk sprak afsluitend de verwachting uit dat de controller zich in de toekomst, onder invloed van de toenemende “ïnformatisering”, steeds meer gaat richten op de activiteiten van organisaties.

Marcel Winkelman, Associate Partner Vanberkel Professionals

 

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen