Is uw governance klaar voor de toekomst?

7 juni 2018

Governance houdt in de processen, gewoontes, beleid, wetten en regels die van betekenis zijn voor de manier waarop een organisatie   wordt gestuurd, bestuurd, beheerst en gecontroleerd. Daarnaast omvat de relatie tussen de stakeholders en de doelen van de organisatie.
Als we het over good governance hebben, dan gaat het over het bewaken en toepassen van; waarden zoals: integriteit, recht doen aan de belangen van alle stakeholders, toepassing van overeengekomen regels en codes. De complexiteit in de samenleving neemt toe en de grotere schaal waarop veel organisaties werken, gaan gepaard met een groeiende behoefte aan verantwoording en transparantie.
De toepassing van governance vraagt niet alleen een vertaling in statuten, reglementen en procedures, maar ook in competenties en gedrag. Maar ook onderwerpen duurzaamheid, ecologische waarden en sociale rechtvaardigheid zijn van belang.
Hoe zit het met uw organisatie, doet u wat u beloofd heeft en is uw governance fit voor de toekomst?

Zijn de rollen van bestuur en toezicht duidelijk? Is er een goede verantwoording aan belanghebbenden? Hoe zit het met de checks-and-balances?
Publieke instellingen krijgen steeds meer kritische vragen en meer eisen vanuit de wet en regelgeving, maar ook van de belanghebbenden. De lat wordt steeds hoger gelegd.
Met de Vanberkel Governance Scan krijgt u inzicht waar u staat en een beeld of uw organisatie gereed is voor de toekomst.

In elke organisatie is een goede governancestructuur nodig. Deze structuur zorgt ervoor dat u voldoet aan de spelregels, maar ook dat u uw strategische doelstellingen haalt. Voldoen aan de spelregels is niet altijd gemakkelijk, tegelijkertijd is vanuit stakeholders en toezichthouders veel meer oog voor de risico’s van uw bestuur, cultuur, gedrag, compliance en control.
De Vanberkel Scan is de eerste stap om uw governance naar een ander niveau te tillen. Onze scan kijkt naar zowel financiële als niet-financiële context. U krijgt beter zicht op actuele vragen die uw belanghebbenden ook hebben, zoals:

• Is de relatie met de belangrijkste belanghebbenden van uw organisatie goed in beeld? Denk aan geldverschaffers, werknemers, en de samenleving als geheel.
• Is uw raad van bestuur en raad van commissarissen goed samengesteld?
• Is de interne beheersing op orde?

Wij begeleiden uw organisatie bij het optimaliseren van governance.

Met onze scan heeft u inzichtelijk waar u in control bent en waar verbeterpunten liggen. U weet dan precies waar u betekenisvolle veranderingen moet doorvoeren.

1. Uitgebreid en volledig op maat, waarbij wij u volledig ontzorgen. Wij brengen zowel de huidige als gewenste situatie in kaart. Daarbij ontwikkelen we een geïntegreerd stappenplan om uw governancestructuur te verbeteren: specifiek op de kenmerken en bijzonderheden van uw organisatie afgestemd, waarbij we alle elementen van good governance afdekken. De scan baseren we op documentatie-onderzoek en interviews, bijvoorbeeld met het bestuur en de raad van commissarissen. Tijdens de scan komen de volgende onderwerpen aan bod: bestuursorgaan, verantwoording, externe en interne verslaggeving, controles (intern), verantwoordelijkheden, geschiktheid, cultuur en gedrag.
2. U heeft het zelf in beeld gebracht, maar u wilt de implementatie door ons laten verzorgen. 
3. U doet het zelf. Wij leveren aan u de scan, waarmee u zelf de stand van zaken in kaart kunt brengen, tevens ontwerpt u een stappenplan en verzorgt de implementatie hiervan.

Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met Edna Mujkanovic
e.mujkanovic@vbprofs.nl

undefined

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen