Public professional van de toekomst: Survival of the fittest!

5 juni 2018

Perspectief in Public Finance
Op 14 juni 2018 organiseren we samen met het Zijlstra Center van de VU het seminar Perspectief in Public Finance.

http://www.vbprofs.nl/academy/perspectief-in-public-finance/

Tijdens deze dag staat de vraag centraal hoe je als public professional niet alleen bij blijft in je vakgebied, maar ook relevant en toekomstbestendig blijft?

Riemen vast, turbulentie
De wereld om ons heen verandert steeds sneller. IT ontwikkelingen, van Blockchain tot Big data, gaan steeds sneller. Maatschappelijke verhoudingen veranderen. Het politieke landschap, lokaal, landelijk en mondiaal valt uiteen en draagt bij aan continue verandering van wet- en regelgeving.

In deze turbulente omstandigheden relevant en toekomstbesteding blijven is een hele opgave. Vraagt dit van de public professional om (meer) kennis en inhoud of zijn vaardigheden zoals samenwerken en communicatie belangrijker? Voor veel public professionals, en de organisaties waarvoor ze werken, is dit een actueel thema.

Kennis en inhoud als randvoorwaarde
Bijblijven op het eigen vakgebied én voldoende kennis hebben van de nieuw(st)e ontwikkelingen is essentieel om als adviseur van toegevoegde waarde te blijven. Van de public professional vraagt dit continue (bij)scholing. Gelukkig ontstaan hiervoor steeds nieuwe vormen van leren en kennisdelen, maar voldoende tijd en capaciteit hiervoor vrijmaken is voor veel public professionals nog een puntje van zorg en aandacht.

Met de seminars die we (mede)organiseren en onze eigen Academy leveren we hier, zowel voor onze professionals als onze opdrachtgevers, graag een bijdrage aan. Beschikken over actuele kennis en (vak)inhoud blijft een randvoorwaarde voor de public professional.

Communicatie als onderscheidend vermogen
Tegelijkertijd zien we dat kennis en (vak)inhoud essentieel maar niet meer onderscheidend zijn voor de public professional. Mede dankzij alle digitale ontwikkelingen, is dit steeds sneller beschikbaar en te ontsluiten.
Meer en meer wordt een beroep gedaan op het vermogen van de public professional om samen te werken, te netwerken, te verbinden en te communiceren. Daarbij gaat het niet meer alleen om ‘wat’ er verteld wordt, maar vooral ook ‘hoe’ en aan ‘wie’ het verteld wordt.

Omdat dit steeds vaker in wisselende samenstellingen en omgevingen gebeurt, is het goed en gericht kunnen bouwen en onderhouden van relaties voor de public professional essentieel. Communicatie is hierbij hét sleutelwoord; is de public professional adaptief genoeg om steeds opnieuw aansluiting te vinden met de wisselende omgeving(en) waarin gewerkt wordt, zonder hierbij de eigen kennis en inhoud te verliezen?

Want, vrij naar Darwin, niet de sterkte, slimste, grootste, luidste, snelste of knapste overleven maar zij die zich steeds het beste weten aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

In onze seminars en ons opleidingsaanbod, en natuurlijk in de opdrachten die we uitvoeren, vormt omgaan met verandering, en wat dit vraagt van  onze communicatie, houding en  gedrag, dan ook een steeds belangrijker onderdeel. Zo maken we in onze eigen interne ontwikkeling gebruik van DISC-analyses om inzicht te krijgen in onze gedrags- en communicatievoorkeuren en worden we door veel opdrachtgevers gevraagd om public professionals op dit gebied te trainen en te coachen en de impact van de public professional te versterken.

Wilt u meer weten wat we hierin voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Arthur Izeboud, a.izeboud@vbprofs.nl

 

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen