Innovatieve bedrijfsvoering in de publieke sector

1 maart 2018

 

undefined

Vanuit Vanberkel Professionals heb ik de kans gekregen mezelf te ontwikkelen en ben ik een masterclass aan het volgen (onderdeel van de Master Public Management van de TU Twente).

Deze Masterclass gaat over innovatieve bedrijfsvoering binnen de Publieke Sector. In een tiental colleges staan we stil bij alle ontwikkelingen die (de bedrijfsvoering) van publieke organisaties raken. Onder andere samenwerkingsverbanden tussen gemeenten (publiek of privaat), financieringsvormen, shared service organisaties binnen het Rijk, de AVG, Risico Management, BBV zijn inmiddels allemaal aan de orde gekomen. Aan mij de taak om vanuit deze onderwerpen een onderwerp te kiezen voor het essay dat ik begin maart in mag leveren.

De vraagstelling die ik in mijn essay wil gaan beantwoorden is op welke manier de bedrijfsvoering van een publieke organisatie optimaal kan bijdragen aan de strategie van de organisatie. Vanuit Vanberkel Professionals spreek ik veel organisaties die zich de ambitie gesteld hebben om te professionaliseren op de bedrijfsvoering, dus het betreft een actueel onderwerp.

Uit de eerste interviews en literatuuranalyse komt een beeld naar voren dat dit een veelomvattend onderwerp is.

Een aantal vragen die hierbij naar voren komen zijn:

  • Hoe vertaal je als organisatie je eigen strategie naar kritische succesfactoren en liever nog naar meetbare KPI’s.
  • Heb je de relevante en actuele informatie voorhanden en kan je die op een goede manier ontsluiten en presenteren?
  • Hoe voorzie je het management van je organisatie met integrale cijfers over de gehele bedrijfsvoeringskolom?
  • Op welke manier kom je als bedrijfsvoering aan tafel bij managers/directeuren. Hebben je mensen daarvoor wel de juiste (sociale) vaardigheden?
  • Hoe organiseer je de verandering vanaf de huidige werkwijze naar de nieuwe werkwijze?

In mijn essay zal ik een aantal van deze vragen proberen te beantwoorden en aanbevelingen doen om bedrijfsvoering een nog grotere bijdrage te laten leveren. Gelukkig kan ik daarbij een beroep doen op de kracht van de aanwezige kennis en ervaring binnen Vanberkel Professionals. Onze proposities leveren een belangrijke bijdrage aan het beantwoorden van deze vragen en geven een visie en een aanpak die de bedrijfsvoering van onze klanten in staat stelt als strategische sparringpartner te acteren.

Indien u meer informatie wilt over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen via a.vanlaar@vbprofs.nl of 06-13131302.

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen