Juiste stuurinformatie

24 maart 2018

Als manager wilt u beschikken over betrouwbare en bruikbare sturings- en verantwoordingsinformatie. Managementinformatie is de verbindende factor op basis waarvan het management de organisatie aanstuurt, beslissingen neemt en de strategie bepaalt. Organisaties stellen daarom periodiek (iedere maand, kwartaal en/of tertiaal) een prognose op. Het opstellen van rapportages kost veel tijd en indien dit vele handmatige handelingen zijn, is de kans op onjuistheden groot. Afgelopen week heeft Volkert Hageman voor één van onze (woningcorporatie) klanten binnen een paar dagen een rapportage tool ontwikkeld, waarbij de meeste handmatige handelingen zijn geautomatiseerd. Dit resulteert in een rapportage die tijdig beschikbaar is én betrouwbare informatie bevat. De tijdwinst wordt nu ingezet voor – betere – analyse van de cijfers. Dit heeft weer een positieve invloed op de kwaliteit van de rapportages.

Maatwerk

Vanberkel Professionals heeft diverse Controletools ontwikkeld. Deze tools garanderen het management tijdig over juiste en volledige managementinformatie te beschikken. Door goed invulling te geven aan het ontwerpen en toepassen van deze Controletools, leveren de tools een bijdrage aan het ‘In Control’ zijn van de organisatie c.q. afdeling. Daarom ontwikkelen wij deze Controletools altijd naar de specifieke wensen en eisen van de cliënt. Hierdoor speelt de Controletool in op de specifieke situatie van de praktijk van de cliënt.

Voordelen  Vanberkel Professionals ontwikkelt Controletools in MS Excel. Naast MS Excel is in principe geen ander programma noodzakelijk. Voordeel van het gebruik van MS Excel is dat het ontwikkelen en toepassen van een Controletool geringe kosten c.q. investeringen met zich meebrengt, een Controletool in MS Excel is vanuit kostenoogpunt relatief bereikbaar. Voordelen van het toepassen van MS Excel Controletools zijn:

  • Op efficiënte wijze rapportagecycli uitvoeren: door MS Excel Controletools toe te passen bij het opstellen van rapportages kan een aanzienlijke tijdsbesparing gerealiseerd worden. De tijd die wordt gewonnen, kan bijvoorbeeld ingezet worden om de analyse van rapportages/ cijfers beter in te richten; 

  • Optimaliseren van de kwaliteit van de rapportages en hierdoor het verbeteren van de betrouwbaarheid van de cijfers;

  • Uniformiteit aanbrengen binnen de verschillende rapportage, op basis van de specifieke wensen van de klant, zijn cijfers beter te begrijpen. Bij het opstellen van de tools is altijd maximaal aandacht voor een gebruiksvriendelijke opzet;

  • Door de gebruiksvriendelijke opzet is het voor de gebruiker eenvoudig om rapportages in korte tijd te actualiseren. 

 

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen