Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR)

28 mei 2018

Zoals de laatste jaren gebruikelijk wordt in mei van ieder jaar de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) gepubliceerd.

Deze geeft jaarlijks een samenhangend beeld van de organisatie en de bedrijfsvoering van het Rijk.

Voor een advies- en interimbureau als Vanberkel Professionals is het vanuit interim perspectief interessant om te volgen wat de trends zijn in de personele bezetting en de externe inhuur binnen de Rijksoverheid.

Ambtenaren

undefined

 Uit deze tabel blijkt dat het aantal mensen in loondienst in de afgelopen 5 jaar licht gestegen is naar ruim 110.000 ambtenaren (stijging 1,6%).

Externe inhuur:

undefined

In 2017 bedroeg de totale uitgave aan externe inhuur 1,287 miljard euro. Vergeleken met 2016 is het nagenoeg gelijk gebleven maar ten opzichte van 2013 gaat het om een stijging van ruim 27%.

Het meest interessant is hoe deze markt zich precies gaat ontwikkelen als het gaat om de interim capaciteit die de komende kabinetsperiode benodigd is. Aan de ene kant zien we dat het kabinetsbeleid inzet op het aantrekkelijker worden als werkgever binnen de ICT, Inkoop en Financiële functies. Hierdoor zou de behoefte aan interim capaciteit kunnen dalen. Aan de andere kant is het de vraag hoe de Rijksoverheid wil bereiken om een aantrekkelijke werkgever te worden voor deze beroepsgroepen. Daarnaast is er binnen de Rijksoverheid nog veel ruimte om verder te professionaliseren: denk hierbij aan ontwikkelingen zoals robotisering, blockchain en informatie gestuurd werken (big data) als ook als ook op de capaciteiten van de ambtenaren. De vraag hierbij is of de strategische personeelsplanning binnen de Rijksoverheid de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen heeft en de Rijksoverheid er klaar voor is om deze ontwikkelingen te omarmen. Vanberkel Professionals blijft zich in ieder geval de komende jaren inzetten om haar bijdrage te blijven leveren aan de professionalisering van de Rijksoverheid en daarnaast blijven wij ook bezig met het invullen van de inhuurbehoeftes op het gebied van de (financiële) bedrijfsvoering daar waar de expertise ontbreekt.

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen