Pre scan visitaties

10 oktober 2018

Door Edna Mujkanovic

Het visitatiestelsel is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van Aedes, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), de Nederlandse Woonbond, het Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie, nu Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In 2009 is de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, SVWN opgericht met als doel een extern, onafhankelijk, onpartijdig en gezaghebbend visitatiestelsel te ontwikkelen.

Visitatie is voor woningcorporaties een belangrijk leer- en verantwoordingsinstrument en is volgens de Woningwet 2015 een terugkerende verplichting voor corporaties.

Voorbereid aan de slag met de visitatie, dit kan met onze visitatiescan!

Een visitatietraject is een traject dat maandenlang kan duren en veel tijd inneemt van uw medewerkers. Aangezien dit traject één keer per vier jaar doorlopen wordt, kunnen wij ons voorstellen dat de kennis van visiteren niet in de organisatie aanwezig is. Dit hoeft natuurlijk ook niet. Wij helpen u dit traject succesvol voor te bereiden via onze visitatiescan.

Wij ondersteunen u en bieden inzicht

Wij stemmen onze aanpak af op de omvang van uw corporatie. Hierbij staat altijd centraal dat wij u willen helpen door zoveel mogelijk werk uithanden nemen. Bijvoorbeeld door u te ondersteunen bij de selectie van het bureau, door het visitatieproces inzichtelijk te maken en u door het proces te leiden. Afhankelijk van uw behoefte kan de visitatiescan bestaan uit verschillende onderdelen die ook in een visitatie terugkomen: Documentonderzoek, interviews met interne en externe stakeholders en rapportage. Bij de externe stakeholders stellen wij ook vragen over de manier waarop de stakeholders de samenwerking ervaren. Op deze wijze krijgt u beter zicht op wat stakeholders waarderen en graag willen veranderen. De meerwaarde van de visitaties wordt hierdoor vergroot.

Om snel een samenvatting te geven van de belangrijkste uitkomsten is in ons rapport een overzicht opgenomen die in één oogopslag uw scores laat zien op de belangrijkste gebieden.

undefined

Fig. 1: Overzicht scores uit de visitatiescan

We gaan graag met u het gesprek aan

Onze medewerkers hebben ruime ervaring met visiteren. Naast de visitatiescan voeren wij ook andere opdrachten uit bij corporaties. Bijvoorbeeld op het gebied van control en risicomanagement. Deze kennis en ervaring gebruiken wij tijden de visitatiescan.

Visiteren is een proces waarbij heldere verwachtingen belangrijk zijn. Door met u in gesprek te gaan horen wij graag uw specifieke doelen. U kunt dan ook gelijk kennismaken met de mensen die de visitatiescan voor u gaan uitvoeren.

 

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen