Focus en sturing in het sociaal domein

20 september 2018

Blog over de bijeenkomst van regio Noord

18 september, de derde dinsdag in september; Prinsjesdag! Maar het AFAS-stadion in Alkmaar stond in het teken van de bijeenkomst “Focus en sturing in het sociaal domein”. Dit is het tweede jaar dat Vanberkel professionals een klantbijeenkomst organiseert.

Na een kopje koffie start door de dagvoorzitter, Eric Buter, de bijeenkomst.

Het doel van de dag is voornamelijk het delen van kennis en ervaringen met de centrale stelling:

“Data rendeert wanneer je in de toekomst beter besluiten kan uitvoeren op basis van verkregen inzichten uit beschikbare, relevante en betrouwbare data”

Dat beloofd een interessante middag te worden!

Allereerst neemt Jan van der Bij, Clustermanager bij het ministerie van BZK, ons mee in de wereld van “Verantwoording & bedrijfsvoering sociaal domein”. Jan blikt terug op het verslagjaar 2017, met bijzondere aandacht voor het sociaal domein en vertelt over de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering en verantwoording in het sociaal domein.

Vervolgens is het woord is aan Patrick Schouten en Ismael el Barzouhi. Beide heren zijn zeer ervaren in het publieke (sociale) domein.

Zij nemen ons mee in het algemene kader, de uitvoeringsvarianten, het proces en de sturing.

De deelnemers deelden hun uitdagingen zoals:

de wens van integraliteit (koppeling beleid, financiën en uitvoering) en het doorbreken van het denken in eigen hokjes. De behoefte aan relevante terugkoppeling en informatie, rekening houdend met de privacy wetgeving. Tevens benoemden de deelnemers de budgetbeheersing en het inperken van overschrijdingen als een ambitie. Hoe vergroot je het ‘zelflerend vermogen’ door onder andere de kwaliteit te waarborgen, de kosten beheersbaar en inzichtelijk te krijgen en de voorspelbaarheid te vergroten om ook adequatere besluiten te nemen voor de uitvoering.

Na een lekkere smoothie namen Niels van Dijk en Ralph Jansen ons mee in de wereld van data-analyse bij de inkoop van Jeugdzorg.

De heren toonden zeer praktisch toepasbare analyses van verzoeken tot toewijzing (VOT’s), toewijzingen en declaraties. Dankzij deze analyses is er tijdig inzicht in de zorgvraag, de verwachte zorg en de volledigheid van kosten.

Deze analyses maken gerichte gesprekken met zorgaanbieders over bijvoorbeeld de tijdigheid van de VOT’s mogelijk. Overschrijdingen van budgetten worden transparant en een verwachte realisatie kan gemaakt worden. Trends worden zichtbaar en vragen zoals “hoe doet de zorgaanbieder het op het gebied van lange zorgtrajecten” kunnen beantwoord worden.

Al deze inzichten dragen bij aan ‘het goede gesprek’ tussen diverse actoren binnen het sociaal domein.

Na de afsluiting hebben wij onder het genot van een drankje nagepraat over de specifieke omstandigheden bij de deelnemers. Wij kijken terug op een leuke, interactieve en aan de praktijk gerelateerde bijeenkomst. Uit deze bijeenkomst nemen wij zaken mee in de voorbereiding op de tweede bijeenkomst van aanstaande dinsdag 25 september in Dordrecht.

 

 

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen