De woningwet Barometer: hoe staat het met de implementatie van de Woningwet?

8 februari 2019

Op 30 januari jl. organiseerde Vanberkel Professionals in Baarn het congres De Woningwet Barometer Feedback en Feedforward. Ondanks de sneeuwdreiging was er een mooie opkomst. Het werd een informatieve en interactieve middag

Door: Marcel Winkelman

 

De Woningwet Barometer

Om zicht te bieden op de toepassing van de woningwet in de praktijk, heeft Vanberkel Professionals de Woningwet Barometer ontwikkeld. Dit is een instrument waarmee woningcorporaties in 17 vragen, verdeeld over vijf thema’s, op hoofdlijnen inzicht krijgen hoever zij gevorderd zijn met de implementatie van de Woningwet. Het congres op 30 januari jl. was een uitstekende gelegenheid om de eerste resultaten te presenteren, namelijk die van de deelnemers aan het congres. Mijn collega’s Edna Mujkanovic en Friso de Roos gaven een toelichting op de resultaten. Maar er was natuurlijk meer!

Onze inzet in de praktijk

Nogal wat van onze professionals zijn dagelijks ingeschakeld bij financiële vraagstukken en op functies in de sector. Wij hebben hiermee behoorlijk goed zicht gekregen op de Woningwet en de gevolgen in de praktijk. De evaluatie van de Woningwet was een mooie aanleiding om op het congres met een aantal hoofdrolspelers in gesprek te gaan. Anders dan vooraf gedacht, was de wetsevaluatie door BZK nog niet gereed en kon deze niet meegenomen worden in de beschouwingen van de sprekers.  

Verloop van het congres Woningwet Barometer

Het was mooi om de open discussies te zien die onder dag voorzitterschap van Jan van der Moolen en collega John Zwetsloot tot stand kwamen. Sprekers Carla van de Wiel, lid van de commissie van Bochove, Jordi Vermaas, teamleider toezicht bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Paul Minke van Aedes gingen in gesprek met de aanwezige vertegenwoordigers van corporaties. De gesprekken tijdens het congres waren een weerslag van de sfeeromslag die wij ook in de praktijk ervaren. Betrokkenen in de sector gaan voorzichtig op weg naar een meer principle based benadering van de wet in plaats van de stringente rule based benadering in de afgelopen drie jaar. Jordi Vermaas maakte inzichtelijk dat de rule based benadering voortkwam uit de oorspronkelijke opdracht aan de Aw. Inmiddels wordt in overleg met BZK gezocht naar mogelijkheden om het toezicht meer risicogericht en selectief in te steken en volkshuisvestelijke aspecten te kunnen laten meewegen bij de oordeelsvorming door het verkrijgen van de discretionaire bevoegdheid daartoe.

De Woningwet wordt inmiddels wel als onvermijdelijk geaccepteerd en werd tijdens het congres ook door niemand ter discussie gesteld. De Aw constateerde in haar sectorbeeld al dat het merendeel van de corporaties gewoon prima voldoet aan de wet. Dit beeld werd ook bevestigd vanuit de Woningwet Barometer. De progressie op thema’s die de afgelopen jaren vanuit het toezicht prioriteit hebben gekregen als governance, administratief en DAEB/niet-DAEB bleek wat hoger dan op thema’s als verhuren en prestatieafspraken. Corporaties hebben hier nog duidelijke vraagstukken en voorzichtigheid lijkt bij deze thema’s nogal eens het leitmotiv van beslissingen.  Ook de commissie van Bochove signaleerde dat veel corporaties de afgelopen jaren de veiligheid lijken te hebben opgezocht bij het toewijzen van woningen en het invullen van ontwikkelbehoeftes die mogelijk ook door de markt kunnen worden ingevuld. Aedes signaleerde een aantal belangrijke thema’s voor de komende tijd als de positie van middeninkomens, verevening, woningmarktregio’s, leefbaarheid in buurten en wijken en kondigde aan hiermee aan de slag te gaan als lobby inzet.

Afsluitend

Al met al leek de boodschap die Carla van de Wiel de aanwezigen meegaf “investeer in de relatie, niet in de wet” op het congres al in de praktijk te worden gebracht. Vanuit Vanberkel Professionals kijken we met tevredenheid terug op ons eerste congres voor de sector toegelaten instellingen.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nieuwsgierig zijn geworden hoe de Woningwet Barometer uitvalt voor uw corporatie. Wij gaan hierover graag met u in gesprek!

Marcel Winkelman is sinds 1999 in diverse rollen werkzaam binnen de sector toegelaten instellingen volkshuisvesting. Hij is als associate partner verbonden aan Vanberkel Professionals te Zoetermeer.

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen