DEAB/niet-DAEB en Verhuren : de stand van zaken

24 januari 2019

Deze week schrijft Friso de Roos een blog voor de Vanberkel Professionals website over 'DEAB/niet-DAEB en Verhuren: de stand van zaken'.

In aanloop naar het Congres Woningwet Barometer 2019 Feedback & Feedforward lichten wij iedere week een tipje van de sluier op. Deze week het onderwerp DEAB/niet-DAEB en Verhuren: de stand van zaken.

De Commissie-Van Bochove schrijft in haar evaluatie van de woningwet dat met de implementatie van de nieuwe woningwet een angstcultuur in de sector is ontstaan. Corporaties durven niet meer maatschappelijk te ondernemen en blijven zodanig binnen de beperkingen van de wet, dat zelfs de ruimte die wordt geboden niet in voldoende mate wordt benut.

Twee aansprekende voorbeelden zijn passend toewijzen en de markttoets. Corporaties hebben 10% vrije ruimte om woningen toe te wijzen aan mensen die niet binnen de doelgroep vallen. De voorlopige uitkomsten van ons onderzoek De Woningwet Barometer laten echter zien dat slechts een zeer beperkt deel van de corporaties actief stuurt op de vrije ruimte. Het gros kiest voor maximale toewijzing aan de doelgroep. Zijn corporaties echt zo bang voor een overschrijding? Of heeft de nieuwe woningwet tot meer bewustwording geleid bij corporatiebestuurders waardoor ze hun eigen corporatie nog strakker besturen dan de wet voorschrijft?

 Bij de ontplooiing van niet-DAEB activiteiten lijkt zich eenzelfde fenomeen voor te doen. Het grootste deel van de corporaties lijkt zich daar inmiddels ver van te houden. Hoewel ze wel intern hebben gesproken over de markttoets, hebben ze de gevolgen hiervan nog niet formeel uitgewerkt, laat staan in praktijk gebracht. Volgens de Commissie-Van Bochove zijn de corporaties bang voor de dubbelslag (markttoets in combinatie met goedkeuring door de Aw). Of speelt hier toch ook die factor van bewustwording mee, waardoor corporaties zich meer richten op hun kerntaken in het DAEB segment?

 Over deze en andere vragen praten wij graag met u verder tijdens ons Congres op 30 januari a.s. in Kasteel De Hooge Vuursche in Baarn. U kunt deze week nog meedoen met de Woningwet Barometer, wat u recht geeft om gratis deel te nemen aan het congres. Aanmelden voor het Congres kan hier.

 

Friso de Roos RA is als interim professional en woningcorporatiespecialist werkzaam bij Vanberkel Professionals in Zoetermeer.

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen