Integriteit en Soft Controls op het Seminar Perspectief in Public Finance

25 juni 2019

Tweede succesvolle editie van 'Perspectief in Public Finance'

Op donderdag 20 juni 2019 was de tweede editie  van het seminar Perspectief in Public Finance.  Opnieuw hadden het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam en Vanberkel Professionals de handen ineen geslagen om een gevarieerd en boeiend programma neer te zetten.  Het seminar bood mij ook de kans om kennis te maken en bij te praten met vertegenwoordigers uit de publieke sector.

Inleiding en workshops

Vanuit het thema van de dag “integriteit en soft Controls” komen intermenselijke aspecten vanzelf centraal te staan. Hoogleraar en Inleider Rob van Eibergen biedt in zijn voordracht inzicht in een fenomeen als groepsdruk en hoe dit zorgvuldige besluitvorming binnen organisaties in de weg kan staan. Van Eibergen stelt vast dat beslissingen door groepen risicovoller zijn, aangezien het groepsproces leidt tot conformatie waardoor soms waardevolle informatie voor het besluitvormingsproces wordt weggehouden.

De workshops die ik aansluitend bezochtwaren levendig en gevarieerd. Voor mij – in de dagelijkse praktijk werkzaam als interimmanager en adviseur bij woningcorporaties-  boden de workshops verdiepingsinformatie om binnen organisaties waardevolle gesprekken te kunnen voeren.  

Workshop “Softcontrols, soft of toch niet?”

Inleider Loubna Zarrou werkte ooit als hardcore financieel professional, maar heeft zich sinds enkele jaren toegelegd op het bijdragen aan werkgeluk via gerichte coaching en publicaties. Samen met Universitair Hoofddocent Tjerk Budding gaat zij onder meer nader in op concepten als de “mens als ijsberg” en breinvoorkeuren. In hun toelichting ontsluiten zij hiermee aanknopingspunten voor duurzame beïnvloeding binnen organisaties. Ook komen aan de hand van de methodiek van waarderend onderzoek mogelijkheden langs om de kwaliteit van gesprekken te verhogen, waardoor deze betere informatie opleveren.  Waarderend onderzoek is niet geheel nieuw voor mij. De aansluitende oefening levert direct weer de bevestiging van de kracht van deze aanpak. Er ontstaat bijna als vanzelf een prachtig en zeer open gesprek met een mij voorheen onbekende medebezoeker  We bespreken elkaars “piekmomenten” en waar deze bij ons toe hebben geleid en sluiten het gesprek af met een glimlach over zoveel diepgang in zo’n korte tijd.  

Het antwoord op de vraag of softcontrols als soft moeten worden aangemerkt is wat mij betreft irrelevant.  Ik geloof - op basis van mijn praktijkervaringen-  in de effectiviteit ervan en dat volstaat wat mij betreft.

Workshop “Integriteit binnen organisaties nader onderzocht”

Hoogleraar en directeur van het Zijlstra Center Gerda van Dijk en trainer/coach Eric van den Bergh bespreken systemisch werken als methodiek om zicht te krijgen op de dynamiek binnen organisaties. In hun bijdrage gaan zij in op het uitgangspunt dat binnen iedere organisatie – te beschouwen als een systeem-  een zichtbare “bovenstroom” en een “onderstroom” is te onderkennen. Deze onderstroom is merkbaar op gevoelsniveau, je krijgt hier alleen zicht op door het voeren van gesprekken met medewerkers, waarbij gebeurtenissen binnen die organisatie en wat dergelijke gebeurtenissen met deze medewerkers hebben gedaan aandacht zouden moeten krijgen. In het kader van een onderwerp als fraude is kritische beschouwing van de onderstroom sterk aan te bevelen. Gerda en Eric maken inzichtelijk dat een verstoorde balans binnen organisaties kan leiden tot een verhoogde fraudekans.

Afsluiting

Na het diner worden de bezoekers flink op het verkeerde been gezet. Het betoog van de afsluitende spreker, de Duitser Prof. Dr. Markus Becker, kent namelijk een bijzonder verloop. De spreker, die betrokken is bij de vervolging van Volkswagen in het zogenaamde dieselschandaal, start een wat formeel verhaal in vloeiend Duits. Bij mij roept dit in eerste instantie de vraag op hoe de organisatie in staat is geweest om deze spreker vandaag op dit Seminar te krijgen. Als vervolgens de spreker wordt gevraagd om, zoals de afspraak was, zijn betoog in het Nederlands te houden, slaat de toonzetting van de presentatie echter om. Met een sterk Duits accent illustreert Becker in een hoog tempo en met een stevige knipoog de culturele verschillen tussen de Nederlanders en de Duitsers. Aan het eind van de speech wordt de toehoorders duidelijk dat zij het slachtoffer zijn geworden van een “fakespeech” van de Nederlandse cabaretier Pieter de Rijk. Een wat mij betreft erg grappig intermezzo.

Al met al was het seminar zeer geslaagd. De opkomst was uitstekend. Entourage en inhoud van de inleidingen was uitstekend en er was voldoende gelegenheid om ontspannen te spreken met medebezoekers.

Het seminar Perspectief in Public Finance zal in 2020 voor de derde keer worden georganiseerd.

Marcel Winkelman is Associate Partner bij Vanberkel Professionals

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen