Vanberkel Professionals op bezoek bij IUC- EZK!

17 mei 2019

Afgelopen woensdag had Vanberkel Professionals het genoegen om op uitnodiging een leveranciersbezoek te brengen aan het IUC-EZK.

IUC-EZK is één van de 20 landelijke inkoopuitvoeringscentra die inkoopdiensten levert aan diverse overheidsinstanties, departementen en ministeries binnen de Rijksoverheid.  Na een lange maar mooie rit naar Assen werden we warm onthaald. Tijdens een rondleiding over de afdelingen en ontmoeting met de teams waar wij veelvuldig contact mee hebben vertelde de manager enthousiast over de ontwikkelingen die inkoop doormaakt.

Tijdens de lunch passeerden vele onderwerpen de revue met als rode draad natuurlijk het onderwerp inkoop, wat genoeg stof tot gesprek geeft. Over de dienstverlening, samenwerking, procesverbeteringen en mogelijkheden in de toekomst in relatie tot inkoop.

Een interessant onderdeel voor ons als leverancier aan het Rijk is het verbeteren van de dienstverlening door goed te luisteren naar de behoeften en verwachtingen van alle betrokken partijen. Het optimaliseren van de communicatieflow binnen de driehoek; Opdrachtgever, inkoop en leverancier en daarmee zo efficiënt mogelijk samenwerken.

Inkoop gaf aan dat er verschillende initiateven op de plank liggen om dit verder op te tuigen waaronder een inloop uur bij Inkoop waarbij de verschillende departementen kunnen sparren met Inkoop om tot een goed geformuleerde uitvraag te komen. Wellicht ook een idee om dit in de toekomst met de leveranciers te doen. Leveranciersmanagement is iets waar IUC-EZK zich komende tijd meer op wilt focussen.  Doel hiervan is om op deze manier meer begrip, transparantie en duidelijkheid te verschaffen over de inkoopbehoefte zodat leveranciers beter aansluiten.

Ook de Social-Return-werkwijze geïmplementeerd door het Rijk in 2015 is iets waar Vanberkel Professionals graag samen met IUC -EZK aan wilt werken. Een onderbelicht maar belangrijk onderwerp. Inkopers van overheden kunnen bij het uitzetten van inkoopopdrachten, de opdrachtnemer stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Vanberkel Professionals heeft al een zeer succesvolle proeftuin kunnen opstarten binnen de ADR en deelt graag de ervaringen met Inkoop die wij hebben meegenomen uit dit traject om hiermee een groter bereik te genereren en anderen te inspireren hiermee aan de slag te gaan!

Geconstateerd werd dat we gezamenlijk al goed op weg zijn om de processen te bevorderen. Maar met alleen processen redden we het niet. Een goede samenwerking tussen  IUC, opdrachtgever en leverancier, transparantie en wederzijds ruimte geven voor feedback is nog veel belangrijker.

Zoals een van de kernwaarden van IUC Noord al aangeeft ;

‘’Kracht ligt in verbinden en samenwerken met de klant. ‘’

En daar sluiten wij als Vanberkel Professionals ons volledig bij aan!

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen