Tip-10 dPi 2019

11 november 2019

Veel corporaties zijn op dit moment nog druk met hun (meerjaren)begroting, maar de dPi2019 dient zich al weer aan.

Bij SBR-wonen kan al weer worden ingelogd om de dPi in te dienen, softwareleveranciers bieden hun software aan om het proces makkelijker te maken. Ik wil vanuit mijn ervaring wat tips meegeven voor een soepel proces van indienen van de dPi2019.

 1. Zorg dat u vroegtijdig op de hoogte bent van het gegevensmodel van de dPi. Deze is dit jaar 30 september gepubliceerd in de staatscourant.
  • Het voordeel hiervan is, dat u gedurende het begrotingsproces al weet wat de uitvraag voor de dPi wordt en kunt u daar op anticiperen in plaats van dat u op het laatste moment ziet dat er veranderingen zijn ten opzichte van verleden jaar en dat u de informatie nog moet verzamelen. Dit jaar is de dPi meer afgestemd op de dVi met als gevolg dat er posten op de balans en W&V nu gelijk gerubriceerd zijn.
 2. Regel tijdig de eHerkening zodat u kunt indienen.
  • De eHerkening 2+ is per persoon geregeld. Het wil nog wel eens gebeuren dat binnen een corporatie er andere mensen dan verleden jaar de dPi moeten gaan indienen. Ondanks dat de corporatie dan eHerkenning 2+ heeft, kunt u toch niet indienen omdat deze niet op uw naam staat. Probeer vroegtijdig eens een keertje in te loggen bij SBR-wonen om te zien of u erin kunt. Ook hebben sommige leveranciers op dit moment een achterstand in de verwerking van de machtigingsverzoeken (door andere sectoren die ook eHerkenning gaan gebruiken).

 

 1. Evenals verleden jaar moet de dPi in gehele EURO’s worden ingeleverd.
  • Dit houd in dat bijvoorbeeld een bedrag van € 100.394,- niet als € 100 mag worden ingevuld, maar ook niet als € 100.000. Dit laatste is verleden jaar toch door enkele corporaties gedaan.
 2. Velden met percentages moeten als perunages worden ingevuld.
  • Dit is verleden jaar ook bij verschillende corporaties niet goed gegaan. Een huurverhogingspercentage van 1,7% moet op de volgende manier worden ingevoerd: 0.017 en niet als 1.7.
 3. Verlicht regime moet voor verschillende onderdelen DAEB, Niet-DAEB overzichten aanleveren.
  • Verleden jaar waren een aantal corporaties met een verlicht regime verrast over het feit dat er bij een aantal hoofdstukken gegevens werden gevraagd over DAEB en Niet-DAEB apart. Ook dit jaar zijn er weer verschillende hoofdstukken waar dit het geval is. Zie ook het  eerste advies.
 4. Als u de begroting in Wals/FMP opstelt, zorg er dan voor dat u vanaf het begin ervoor zorgt dat de variant “dPi-proof” is.
  • Ik bedoel daarmee dat Wals/FMP zodanig is ingericht dat er meteen dPi rapportages mee kunnen worden gegenereerd. Vaak heb ik gezien dat eerst in Wals/FMP de begroting wordt opgesteld en de velden die noodzakelijk zijn voor de dPi niet of onvolledig worden gevuld. Dit kan tot gevolg hebben dat op het moment dat de velden alsnog worden (aan)gevuld er verschillen gaan ontstaan tussen de begroting en de dPi. Let ook op nieuwe posten zoals EPV dat u deze rubriceert volgens de dPi richtlijnen. Ook als u geen gebruik maakt van Wals/FMP is het natuurlijk van belang om de begroting zo op te bouwen dat de dPi goed in te vullen is.
 5. Let op als u al een jaarovergang hebt gedraaid in Wals/FMP dat u het prognosejaar met de hand vult.
  • Sommige corporaties kiezen ervoor om in Wals/FMP al een jaarovergang te draaien. Dit houd in dat het prognosejaar 2019 niet uit het systeem komt omdat de begindatum 31-12-2019 is. Vergeet niet om het prognosejaar met de hand te vullen en zorg voor goede aansluiting met de prognosejaren.
 6. Lees de notitie over de kwaliteit van de aangeleverde gegevens dPi2018 in de kennisbank van SBR-wonen.
  • In deze notitie kunt u lezen welke bevindingen er zijn geweest bij de aanlevering van de dPi2018. Neem deze zorgvuldig door en check of het bij uw gegevens wel goed gaat. Er zitten minder verbandcontroles in het portaal dan in Corpodata. Dit is een bewuste keuze vanuit de toezichthouders. U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens en op het moment dat er system-to-system moet worden aangeleverd, zijn deze controles ook niet aanwezig.
 7. Vergelijk de dPi2019 met die van 2018, maar vergelijk ook de meerjarenbegroting met die van verleden jaar.
  • Het is goed om de huidige dPi te vergelijken met die van verleden jaar. Het wordt dan goed zichtbaar waar de verschillen zitten en of deze zijn uit te leggen. Het wil nog wel eens gebeuren dat het ene jaar een begrotingspost op een andere regel wordt verantwoord in de dPi dan in het andere jaar. Dat valt dan op. Daarnaast is het goed om in het begrotingsproces de (meerjaren)begroting te vergelijken met die van verleden jaar. Op het moment dat de verschillen verklaard kunnen worden, is het waarschijnlijk dat er geen grote onvolkomenheden zitten in de begroting.
 8. Leg uit waarom tabellen /velden niet zijn ingevuld.
  • Om te voorkomen dat tabellen en/of velden vergeten worden om in te vullen is het goed om te verklaren aan een collega waarom deze niet zijn ingevuld.

Dit zijn zo enkele tips/adviezen die u kunnen helpen bij het indienen van de dPi. Schroom niet bij twijfel over invulling van de dPi om contact op te nemen met de servicedesk van SBR-wonen. Zij kunnen u helpen en adviseren.

Mocht u toch ergens vastlopen, een review willen of gewoon eventjes wilt sparren, dan kan dat natuurlijk.

 

Rob van Zijtveld, Interim Professional

E-mail: r.vanzijtveld@vbprofs.nl 

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen