“Rechtmatigheidsverantwoording, gaat er écht wel iets voor u veranderen?”

20 september 2019

Business Director, Edna Mujkanovic, blikt terug op de jaarlijkse klantbijeenkomst voor lokaal bestuur georganiseerd door Vanberkel Professionals.

Afgelopen dinsdag heb ik het genoegen gehad deel te nemen aan de jaarlijkse klantbijeenkomst voor lokaal bestuur georganiseerd door Vanberkel Professionals. Dit jaar was het thema: “Rechtmatigheidsverantwoording, gaat er écht wel iets voor u veranderen?”

De opkomst was goed met ruim 30 deelnemers, waaronder concerncontrollers, raadsleden, directeuren, financieel adviseurs, en VIC-medewerkers. Plaats van de bijeenkomst was ook dit jaar weer het AFAS-stadion in Alkmaar. En voor degene die zich afvragen of we last hebben gehad van het ingestorte dak….. Nee, zoals je op de foto kunt zien zaten we droog. De sfeer tijdens de bijeenkomst was goed. En het enthousiasme was groot om vragen rondom de rechtmatigheids-verantwoording te stellen. Eenieder is zich bewust van de noodzaak van een goede voorbereiding en op een juiste en efficiënte inbedding binnen de organisaties.

Dagvoorzitter Eric Buter (business director bij Vanberkel Professionals) trapt af met het programma voor die dag. Koos Vos (coördinator publieke sector NBA) nam het stokje over om ons bij te praten over de meest recente ontwikkelingen rondom de komende wijzigingen in de wet- en regelgeving en de planning. Tevens besprak hij een aantal keuzes en dilemma’s die bij iedereen nog spelen. Koos gaf veel nuttige tips. Zonder het gras voor de voeten weg te maaien. Voor de bezoekers van volgende week in Dordrecht wil ik alvast een tipje van de sluier oplichten. Zorg er namelijk voor dat je goed weet wat je zelf wil, dat de interne beheersing in ieder geval op orde is of komt. Dan ben je als gemeente in control, los van datgene wat de accountant wil. Zorg ervoor dat je de interne en externe stakeholders goed meeneemt met deze wetswijziging” aldus Koos Vos. Veel onbeantwoorde vragen zijn mede dankzij Koos beantwoord.

De tweede spreker was Jolanda van Tongeren (strategisch adviseur business accounting gemeente Almere). Op een enthousiasme wijze heeft Jolanda ons verteld hoe de gemeente Almere met deze wijziging fasegewijs aan de slag is gegaan. De gemeente Almere is tijdig  gestart met in beeld te brengen wat de wetswijziging precies inhoudt en welke gevolgen dit voor de organisatie heeft. De conclusie is om tijdig aan de slag te gaan en iedereen in het proces mee te nemen, dit is van groot belang gebleken.  

Afsluitend heeft Arthur Izeboud (senior consultant bij Vanberkel Professionals) op een interactieve wijze met behulp van het appreciative inquiry model toegelicht hoe je op een positieve manier te werk kan gaan met de inbedding van de  rechtmatigheidsverantwoording. Dit kan leiden tot een positieve bijdrage en blijvende verandering om de organisatie verder te professionaliseren op weg naar het realiseren van de gezamenlijke ambitie. Met deze gedachte hebben alle deelnemers een pitch voorbereid. Een pitch waaruit blijkt vanuit welke ambitie zij de rechtmatigheidsverantwoording binnen de organisatie gaan invoeren. Met veel enthousiasme hebben wij met elkaar een winnaar gekozen.

Na inspanning was er tijd voor ontspanning, tijd om na te praten onder het genot van een hapje en drankje.

Ik kijk terug op een zeer geslaagde middag en verheug mij samen met mijn collega’s op volgende week waar wij wederom veel mensen mogen verwelkomen in Dordrecht. Ook namens de andere teamleden van Vanberkel Professionals, Ismael el Barzouhi, Patrick Schouten, Martin Kool en Laura Dechesne tot ziens,

Groet Edna Mujkanović

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen