Regiobijeenkomst Rechtmatigheidsverantwoording

25 september 2019

Gert-Jan van den Broek kijkt terug op de Regiobijeenkomst in Dordrecht van 24 september jl.

De rechtmatigheidsverantwoording? Gaan we daar écht de tijd van onze opdrachtgevers aan opofferen? Dat was zo’n beetje de strekking van mijn primaire reactie, toen mijn collega’s (waarvan de meeste accountant zijn) met dit onderwerp op de proppen kwamen in de voorbereiding op de regiobijeenkomsten die we als Vanberkel professionals jaarlijks organiseren. Dat is toch pas in 2021, als het al doorgaat, aan de orde en wat valt daar over te vertellen zonder dat iedereen in slaap valt?

Maar goed, de keuze was gemaakt en op 24 september was het dan zo ver. In Dordrecht waren circa 40 deelnemers (van gemeenten tot provincies) aanwezig om met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkelingen rondom de rechtmatigheidsverantwoording. Kennelijk is dit onderwerp toch actueler dan ik dacht, was mijn reactie. Zeker toen ik enkele bekenden zag die zich ook al met dit onderwerp bezig hielden.

Goed, vanuit een gezond Positief Emotionele Staat (waar mijn collega Arthur Izeboud later meer over wist te vertellen) maar eens kijken wat het ging worden. Na de aftrap door dagvoorzitter Eric Buter, die ons tussen de sprekers door verraste met zijn bondige en heldere samenvattingen, nam Koos Vos van de NBA ons mee door de ontstaansgeschiedenis. Al in 2004 bleek de VNG akkoord te zijn gegaan met deze wijze van verantwoorden, maar, zo bleek uit zijn verhaal, het lijkt er nu met ingang van 2021 toch echt van te komen. De verantwoordelijkheid van de accountant naar het college om vooral het gesprek over rechtmatigheid te voeren, in plaats van het oordeel van de accountant voor kennisgeving aan te nemen.

Daarna nam Jolanda van Tongeren ons mee in de manier waarop de gemeente Almere daadwerkelijk al aan de slag is gegaan om deze manier van verantwoorden ‘in de genen’ van de organisatie te krijgen. Dit met als doel zelfs al een jaar voor de verplichte invoering een rechtmatigheidsverantwoording op te stellen, zodat iedereen alvast proef kan draaien en kan wennen. Het belang van tijdig en met elkaar de ambitie bepalen, (gezond) verstand van zaken en vooral mét elkaar aan de slag én in gesprek gaan kwamen sterk naar voren.

Na de theorie en de praktijk gaf Arthur Izeboud de aanwezigen tenslotte nog een aantal eyeopeners en tips mee om binnen de organisatie de belangstelling en draagvlak te creëren. Vanuit een gedeelde ambitie, op basis van de uitgangspunten uit appreciative inquiry (of inkwaaierij, zoals we Brabant zeggen), en zorgend voor een Positief Emotionele staat werden de deelnemers vervolgens uitgedaagd om in groepje hun ‘in control’ droom onder woorden te brengen en in een korte pitch te presenteren.

En dat bleek, met de ingrediënten van deze middag, te leiden tot 5 fraai geformuleerde ambities om aan de slag te gaan met de rechtmatigheidsverantwoording. “Niet omdat het moet, maar omdat het kan én omdat we het zelf willen”, was een motto dat hierbij vaak terug kwam, maar ook het besef dat het vooral om het goede gesprek en gezonde ambitie draait (en niet om alleen om het ‘papiertje’ op zich).

Een mooie opbrengst van een zeer geslaagde en interactieve middag die vanuit verschillende invalshoeken nieuwe ingrediënten biedt om morgen (eerst wachtte ons nog even een goed verzorgde borrel….) weer nieuwe stappen met de rechtmatigheidsverantwoording te zetten (en die zelfs mij een stukje enthousiaster heeft gemaakt over de kansen die de invoering hiervan biedt).

 

 

 

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen