“Verdere professionalisering van de Interne Beheersing. Nu of nooit?”

5 juni 2020

Sinds 1 januari 2020 worden woningcorporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden (VHE) aangemerkt als ‘organisatie van openbaar belang’ (OOB).

Deze status heeft impact op zowel de organisatie als de samenwerking met externe accountants. Er worden immers strengere eisen gesteld aan de jaarrekening en de externe accountants die de jaarrekeningen controleren. Daarmee wordt er kritisch gekeken naar de interne organisatie en interne beheersing (AO/IB).

Een ander gevolg van de OOB-status is de uitgebreide controleverklaring. Er moet in kaart worden gebracht hoe ver men is met de interne beheersing. Wat is de stand van zaken rondom het risicomanagementproces, de interne audit en de belangrijkste controls?

Vanberkel Professionals kan u helpen uw organisatie ‘OOB-proof’ te maken.

Om OOB’s op weg te helpen hebben wij een OOB-quickscan ontwikkeld. Wij onderzoeken of de woningcorporatie voldoet aan de formele vereisten die volgen uit de OOB-status. We nemen het interne beheersingsproces onder de loep. Zo kijken we bijvoorbeeld of een woningcorporatie haar processen op orde heeft en de belangrijkste controls benoemd zijn.

Vanberkel Professionals is weliswaar geen accountantsorganisatie, maar heeft wel RA’s in dienst om uw woningcorporatie te ondersteunen met de (aanvullende) interne controle en haar interne beheersing op orde te krijgen.

Daarnaast heeft Vanberkel Professionals ruime ervaring met het in beeld brengen van de processen middels Process Mining en Data-analyse; dit maakt duidelijk èn inzichtelijk hoe processen lopen.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Edna Mujkanovic, Adviseur & Business Director

via telefoonummer: 0683442664 of door een mail te sturen naar:

e.mujkanovic@vbprofs.nl

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen