Prinsjesdag

29 september 2020

Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. De regering geeft in algemene bewoordingen aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar en presenteert de Miljoenennota en de Rijksbegroting.

Ook dit jaar zijn investeringen en wetwijzigingen binnen de corporatiesector afgekondigd. Vanberkel Professionals heeft de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet. 

Governance

 • De EU-klokkenluidersrichtlijn is in ontwikkeling. De invoering is voorzien voor eind 2021. 

Het kabinetsstandpunt over de evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT) wordt eind 2020 vastgesteld.

Fiscale zaken

 • De overdrachtsbelasting voor starters gaat naar 0 procent. Iedereen die een woning koopt zonder er zelf in te wonen moet 8 procent betalen in plaats van 2 procent.
 • Vennootschapsbelastingtarief gaat van 16,5 procent naar 15 procent. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot 245.000 euro in plaats van 200.000 euro. In 2022 zal deze grens verder worden verhoogd naar 395.000 euro. De eerder aangekondigde verlaging van het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gaan niet door, dit tarief blijf op 25 procent.
 • De heffingsvermindering verduurzaming van huurwoningen RVV Verduurzaming gaat per 1 januari 2021 open en bevat 150 miljoen euro.

Nieuwbouw:

Samengevat: meer samenwerking tussen gemeenten en het Rijk, meer geld om te investeren onder andere in nieuwbouw en de stikstofproblematiek.

 • Meer samenwerking en afspraken over nieuwbouw tussen de gemeenten en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Een sterkere regierol van het Rijk, het kabinet wil de besluitvorming over grootschalige woningbouwlocaties versnellen en er komt meer geld beschikbaar voor flexpools om de procedures te versnellen. 
 • De marktverkenning wordt voorlopig voor drie jaar buiten werking gesteld. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden om goedkope- en midden huurwoningen te realiseren. Meer investeringen in nieuwbouw waarvan komende twee jaar 10.000 eenheden worden vrijgesteld van de verhuurdersheffing.
 • Meer geld beschikbaar voor de stikstofproblematiek.
 • Het kabinet verkent de noodzaak tot en de mogelijkheden voor actief grondbeleid door het Rijk. Het kabinet gaat ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet.

Wonen en bouwregelgeving

 • Eigenaar-bewoners maken per 1 januari 2021 aanspraak op een subsidie voor aansluiting op het warmtenet via de Investeringssubsidie Duurzame Energie.
 • De nieuwe geluidregels treden in 2022 in werking.
 • In 2021 zullen nieuwe regels voor stoffen in bodem en bagger in werking treden.
 • De invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) gaat verder in 2021.
 • In 2021 komt er een aanpassing op het Besluit bouwwerken leefomgeving. Daarin staan de uitwerking van onderdelen van het Klimaatakkoord, onderdeel gebouwde omgeving en het onderwerp brandveiligheid in (bestaande) woningen.
 • De nieuwe bepalingsmethode energieprestatie en energielabels, de NTA8800, gaat in op 1 januari 2021.
 • Huurders krijgen recht op een eenmalige, permanente huurverlaging.
 • De invorderingsrente is van 4 procent naar 0,01 procent verlaagd.

Leefbaarheid en wonen, zorg en welzijn

 • Terugdringen wachtlijsten verpleeghuizen, het verbeteren van de kwaliteit van verpleeghuizen, meer aandacht en geld voor (onder andere) kwetsbare ouderen.
 • Meer aandacht en geld om eenzaamheid te doorbreken bij ouderen, daklozen en andere kwetsbare doelgroepen. Tevens extra geld voor schuldenaanpak.
 • Gemeenten krijgen ondersteuning via het bestuurlijk instrumentarium voor de aanpak van woonoverlast en ondermijnende criminaliteit. Selectieve woningtoewijzing blijft mogelijk.
 • Meer aandacht voor aardbevings- en krimpgebieden.

 

Vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen heeft of wilt weten welke gevolgen dit heeft voor uw corporatie. In dat geval kunt u contact opnemen met Edna Mujkanovic, bereikbaar via de mail: e.mujkanovic@vbprofs.nl of telefonisch via: 06 – 83442664.

Over ons:
Vanberkel Professionals; financiële specialisten in de brede publieke sector voor interim opdrachten en advies.

Wij zijn gespecialiseerd in de sectoren Rijksoverheid, Lokaal Bestuur, Woningcorporaties, Zorg en Onderwijs en zijn expert op het gebied van: Procesmanagement, Rechtmatigheid, (IT) Auditing, Data, Consulting, Controlling, Risicomanagement, Bedrijfsvoering.

Onze service is persoonlijk; wij denken op een betrokken wijze met onze opdrachtgevers mee over de juiste oplossing voor hun vraag. Wij zorgen voor gedegen onderzoek en een helder proces waarbij zowel de opdrachtgever en andere belangrijke stakeholders betrokken worden. Wij staan voor u klaar om u te helpen uw betrouwbaarheid op het gebied van cijfers, processen en resultaten te borgen.

Voor meer informatie: www.vbprofs.nl

Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Delen