18 maart 2022

'Futureproof dankzij een vaccin voor meer toekomstbestendigheid!'

Stel je voor…

undefined


een vaccin voor meer weerbaarheid en bescherming tegen de VOCA-aandoening:
de negatieve mindset rondom de volatiele, onzekere, complexe en
ondoorzichtige context waarin we voortdurend leven en werken


In eerste instantie klinkt dat natuurlijk als onrealistisch, als een droombeeld.
Het lijkt een onmogelijke werkelijkheid. Toch bieden farmaceutische inzichten
ons talloze kansen in de zoektocht naar een maximale graad van
toekomstbestendigheid. 

Placebo effect
De farmaceutische industrie test de werking van een medicijn vaak met een placebo middel:een geneesmiddel zonder werkzame stof. Regelmatig blijkt ook een placebo positieve resultaten te genereren. De achterliggende gedachte is dat de patiënt herstelt, enkel en alleen door het geloof in het medicijn, ook al is dit mogelijk een placebo.

Dit gegeven biedt ons aanknopingspunten in het onderzoek naar meer toekomstbestendigheid vanuit de inzichten van de Positieve Psychologie.

Wat als we de verworvenheden uit dit vakgebied zien als een bondgenoot in ons dagelijks bestaan voor meer stuurkracht, wendbaarheid en daarmee toekomstbestendigheid?

We lichten alvast een tipje van de sluier door in te zoomen op twee concrete tools die de Positieve Psychologie ons biedt.

De kracht van taal: waarover je praat, daar ga je heen
De methodologie van Waarderend Onderzoek (Appreciative Inquiry) beklemtoont de kracht van taal. Datgene waarover je praat, waar je aandacht aan schenkt en vooral hoe je de topic benadert, bepaalt grotendeels de richting en de uitkomst van het geheel. Leggen we de focus op problemen of zoeken we naar mogelijkheden om successen en energie aan te boren? 

Wanneer we ervoor kiezen vooral te praten over de onmogelijkheden en negatieve bedreigingen van de VOCA-context, voelen we ons gegarandeerd minder toekomstbestendig. De level van empowerment gaat omlaag. Het futureproof gehalte slinkt.

Andersom, indien we in het VOCA-gesprek vooral taal gebruiken die focust op het positieve en op mogelijkheden, zullen we ook denken in potentie en kansen. Dit creëert meteen een solide basis voor meer perspectief, weerstandsvermogen en veerkracht.

Puur door te veranderen hoe je over VOCA-situaties praat, krijg je meer grip op de gewenste richting en uitkomst ervan. Een prima tool dus in de ambitie naar de optimalisering van mentale toekomstbestendigheid!

Loslaten van de automatische piloot
Elke samenleving, organisatie, team of individu zit vol met referentiekaders van eerdere ervaringen, gewoontes en culturen. Het brein zoekt constant naar efficiëntie. Hierdoor neigen we in tijden van VOCA vooral te reageren vanuit de automatische piloot. Er is nauwelijks ruimte of keuzevrijheid voor de inzet van de beste en meest gewenste aanpak.

Met name in situaties van disruptieve verandering, neigen we in eerste instantie voorrang te geven aan het behoud van ‘wat is’ en zetten we volop onze krachten in op het afwenden van de dreiging van verandering. De gekende - maar niet noodzakelijk meest heilzame - weg biedt houvast. Onze automatische piloot draait op volle toeren.

Wat als we hier een keuzemoment kunnen inbouwen? Het waarderend onderzoek biedt ons technieken om trigger reacties van de automatische piloot om te buigen naar nieuwe kansen en mogelijkheden in het denken over disruptieve verandering. Een extra pijler in de uitbouw van onze toekomstbestendigheid.

Tot slot
Dus op de vraag of er een futureproof vaccin bestaat antwoorden we dan ook met een volmondig ‘JA’. Het gaat dan wel om een placebo vaccin. Niet het middel zelf maar de inzichten vanuit de Positieve Psychologie en de bijhorend gereedschapskist leiden ons gegarandeerd naar een betere mentale en daarmee ook fysieke toekomstbestendigheid.

Bijwonen van het seminar
Enthousiast geworden over het onderwerp en wil je deelnemen aan het seminar?
Ga dan naar event.vbprofs.nl. Inschrijven kan tot en met 15 mei 2022, er is plaats voor 250 deelnemers. Aanmelden doe je eenvoudig HIER.

We zijn dan ook bijzonder trots op de volgende onderwerpen en sprekers in het programma:

 • Over de toekomstbestendigheid van de Publieke Sector: De burger centraal
  - drs. Paul Hofstra RO CIA.
 • Wat kunnen we leren van de grote integriteitsschendingen binnen de context van organisaties? Voorbeelden zoals The Voice, de landsadvocaat en de toeslagenaffaire leren dat voorkomen beter is dan genezen  - Prof. Dr. Rob van Eijbergen.
 • De toekomstbestendige Internal Audit Professional in de publieke sector
  - Anneke van Zanen RA.
 • Toekomstbestendigheid van ons brein  - Erik Scherder.
 • Creativiteit als motor voor toekomstbestendigheid -  Julia Bless
 • Public control(ler) in een veranderlijke wereld: een contradictio in terminis?
  - dr. Tjerk Budding.
 • Positieve Psychologie als gereedschap naar toekomstbestendigheid 
  - Sofie Vanlerberghe.
 • In control zijn op sociale veiligheid en integriteit, lukt dat? - Mr. drs  Elmira Nijhuis.
 • Het toekomstbestendige internal Control Framework  - René s’Jacob RA.
 • Verbindend communiceren als antwoord op toekomstbestendigheid in een volatiele, onzekere, complexe en ondoorzichtige wereld - Carole Beelen.
Vond u dit interessant?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in
Deel via